Aşezări neolitice

Aşezări neolitice

Revoluția neolitică a făcut posibilă întemeierea de aşezări stabile.

Istorie

Cuvinte cheie

perioada neolitică, așezare, sat, locul de reședință, locuință, comunitate, excavare, sanctuar, agricultură, pictură murală, chirpici, arhaic, stil de viață, neolit, creșterea animalelor, arheologie, apărare, securitate

Suplimente asociate

Animații

Aşezare neolitică

Epoca nouă a pietrei (Neoliticul) este ultima perioadă a epocii de piatră care urmează Mezoliticului, epoca de mijloc a pietrei. Granițele dintre anumite perioade ale epocii pietrei sunt în primul rând culturale și nu temporale. Din această cauză expresia neolitic nu definește numai o perioadă istorică ci și amprenta unui stil social, economic și cultural specific. Cele mai importante caracteristici ale Neoliticului au fost apariția agriculturii, creșterii animalelor, a primelor meșteșuguri și a așezărilor preponderente. Cultura neolitică a apărut în anul 10 000 î. H. în Orientul Apropiat și de acolo s-a răspândit mai târziu odată cu migrația oamenilor, a ideilor și invențiilor. Comunități specifice Neoliticului s-au format în Turcia (sud-estul Anatoliei), Siria și Irak. Perioada neoliticului s-a sfârșit odată cu răspândirea uneltelor care conțin fier (epoca cuprului, a bronzului, a fierului).

În paralel cu răspândirea agriculturii și a creșterii animalelor, comunitățile de oameni care s-au stabilit au format așezări mai durabile și mai confortabile.

Construcțiile - la început din lut, mai târziu din chirpici - au devenit mai mari și mai sigure.

Stilul de viață de producător a făcut posibilă conviețuirea unor grupuri mai mari de oameni. S-au format satele care confereau o mai mare siguranță.

Dintre așezările neolitice, câteva (datorită dimensiunilor și organizării) pot fi considerate orașe. Printre cele mai bune exemple se numără Çatal Höyük, așezare prosperă din anii 7000 - 6000 î. H. cu 5000 de locuitori și 12 ha din Turcia de azi și Jericho cu 2000 de locuitori și zid de apărare din piatră din Cisiordania de azi.

Planul așezării Çatal Höyük

Viaţa cotidiană

Viața în Neolitic

Excavațiile arheologice și structura generală a așezărilor nu oferă informații despre formarea unei ierahii sociale în așezările neolitice. Gospodăriile erau probabil independente din punct de vedere economic. Agricultura era practicată în comunități familiale (compuse din trei generații ale aceleiași familii).

Conducător al așezării putea deveni oricare dintre membrii de sex masculin cu autoritate. De respect special se bucurau șamanii - datorită puterilor lor vindecătoare.

Noul stil de viață a impus crearea de unelte noi. Perioada neolitică mai este numită și perioada „pietrei lustruite”. Uneltele erau mai rezistente, mai eficiente. Uneltele de uz casnic erau făcute din os, fibre vegetale și nuiele.

Printre primele meșteșuguri au apărut olăritul și țesutul-împletitul. Produsele agricole erau depozitate în recipiente de piatră sau de lut. Apare și comerțul în forma sa primitivă, trocul.

Structura aşezării

Clădirile din Neolitic

Casele erau construite lipite unele de altele, adeseori având un perete comun. Unele dintre ele aveau mai multe niveluri. Accesul în case se făcea prin intrările construite în acoperiș și închise cu o „ușă” de lemn.

Pe acoperiș se ajungea cu scări folosite și între etaje. Casele aveau deschizături pentru ferestre de dimensiuni mici și situate la înălțime. Camerele mici care adăposteau câte o familie aveau podea scobită în pământ cu vatra focului în centru.

Săpături arheologice în Çatal Höyük

Interiorul casei - reconstrucție

Animație

Curte

 • acoperiș plat
 • ocol
 • gol de fereastră
 • zid
 • intrare

Secțiune prin casă

 • depozit
 • piele de animale
 • grindă
 • cuptor
 • vatră
 • loc pentru dormit
 • chirpici
 • lemne de foc
 • pictură murală
 • intrare

Altar

 • cuptor
 • piei de animale
 • vase
 • grindă
 • capete de tauri
 • pictură murală
 • strat de lut
 • chirpici

Narațiune

Epoca nouă a pietrei - Neoliticul - nu definește numai o perioadă istorică ci și amprenta unui stil social, economic și cultural specific.

Cele mai importante caracteristici ale acestei perioade au fost apariția agriculturii, creșterii animalelor, a primelor meșteșuguri și a așezărilor preponderente. Cultura neolitică a apărut în anul 10 000 î. H. în Orientul Apropiat. Comunități specifice neoliticului s-au format în Turcia (sud-estul Anatoliei), Siria și Irak.

Comunitățile de oameni care s-au stabilit aici au format așezări mai durabile și mai confortabile. S-au format satele care confereau o mai mare siguranță.

Casele erau construite lipite unele de altele, deseori cu perete comun. Suprafața de bază era de 20-30 m2.

Unele așezări aveau mai multe duzini de case, altele, orașele mai mare, mai multe sute. Casele, care la început erau construite din lut iar mai târziu din chirpici, constau din mai multe niveluri. Zidurile nu aveau uși ci doar deschizături pentru ferestre situate la înălțime. Accesul în locuințe se făcea prin acoperiș, prin deschizături închise cu „uși”.
Pe acoperiș se ajungea cu ajutorul scărilor folosite și între etaje.

Excavațiile arheologice și structura generală a așezărilor nu oferă informații despre formarea unei ierarhii sociale în așezările neolitice.

Agricultura era practicată în comunități familiale. Noul stil de viață impunea și crearea de unelte noi. Perioada neolitică mai este numită și perioada „pietrei lustruite”. Printre primele meșteșuguri au apărut olăritul și țesutul-împletitul. Produsele agricole erau depozitate în recipiente de lut sau cioplite din piatră. Uneltele de uz casnic erau făcute din os, fibre vegetale și nuiele.

Apariția așezărilor neolitice a fost punctul de pornire către dezvoltarea orașelor, un salt care uimește și în prezent vizitatorii vestigiilor arheologice.

Suplimente asociate

Arca lui Noe

Potrivit Bibliei, Noe primește poruncă de la Dumnezeu să construiască o ambarcaţiune de mari dimensiuni pentru a-și salva familia și animalele de potop.

Culturi megalitice în Europa

Monumentele misterioase al culturilor megalitice constau din construcții milenare din blocuri de enorme de piatră.

De la epoca pietrei la epoca fierului

Această animaţie prezintă evoluţia topoarelor în diferitele perioade arheologice.

Dolmen (hunebed)

Dolmenele speciale aflate pe teritoriul actual al Olandei, numite hunebed-uri, au fost construite cu 5000 de ani în urmă.

Evoluţia omului

Modificările craniului şi ale creierului uman care au avut loc de-a lungul timpului dovedesc diferitele etape ale evoluţiei umane.

Homo erectus („omul ridicat”)

„Omul ridicat” confecţiona deja unelte şi folosea focul.

Oraşul Ur (mileniul al III-lea î. H.)

Oraşul antic așezat în apropierea râului Eufrat a fost un centru sumerian important.

Peşteră paleolitică

Primele locuinţe din istoria omenirii ne oferă multe informaţii privind stilul de viaţă al strămoşilor noștri.

Răspândirea lui Homo sapiens pe Terra

„Omul inteligent” a pornit din „leagănul” său african și a cucerit toate celelalte continente.

Sat linear cu parcele

Satele așezate pe văi sunt formate în general din case construite pe parcele de pământ lungi și înguste.

Casă din Egiptul Antic

Locuinţa tipică a egiptenilor antici era formată din încăperi dispuse regulat.

Invenţii mesopotamiene (mileniul al III-lea î.H.)

Aceste instrumente simple şi extraordinare inventate de mesopotamieni sunt folosite şi în zilele noastre.

Ötzi, omul ghețurilor

Mumia omului ghețurilor, despre care se presupune că a trăit în Epoca Cuprului, a fost descoperită în unul din ghețarii din Alpi.

Zigurat (mileniul al III-lea î.H.)

Ziguratele au fost temple-turn specifice Mesopotamiei antice. Ele erau situate în centrul orașelor.

Cetatea Babilonului (secolul al VI-lea î.H.)

Cetatea antică a Babilonului a fost construită pe malurile râului Eufrat în Mesopotamia.

Săpături arheologice (excavarea unui bordei)

Şantierele de construcţii mari din zilele noastre oferă mult de lucru și arheologilor în căutare de vestigii istorice.

Stonehenge (Marea Britanie, Epoca Bronzului)

Construcţia faimoasă de piatră din epoca bronzului, aflată în Anglia, continuă să fie un mister pentru arheologii de astăzi.

Added to your cart.