Apele subterane

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Geografie

Cuvinte cheie

ape subterane, apă de zăcământ, apă de infiltrație, apă subterană, apă arteziană, apă carstică, strat impermeabil, strat permeabil, regiune carstică, izvor carstic, apă potabilă, carstic, peșteră, precipitații, agricultură, Circuitul apei, fântână cu cumpănă, fierbere, pârâu, râu, hidrografie, natură, hidrosferă, apă, geografie

Suplimente asociate

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Pompe de aspirație și de presiune

Pompele de aspirație și pompele de presiune sunt cele mai simple tipuri de pompe de apă.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Desalinizarea apei de mare

Prin procesul de desalinizare se obține apă potabilă din apă de mare.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Formarea norilor, tipuri de nori

Prin evaporare, apele de suprafață formează nori de diferite forme. Odată formați norii, apa cade pe suprafața Pământului sub formă de precipitații.

Gheizer

Gheizerul este un izvor caracterizat prin izbucniri intermitente de apă și vapori.

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă asigură furnizarea de apă potabilă.

Termeni din geografia fizică

Animația prezintă cele mai importante forme de relief, apele de suprafață și reprezentarea simbolică a acestora.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Cum funcționează robinetul de apă?

Animația prezintă modul de funcționare al celor trei tipuri de bază de robinete de apă.

Regiune carstică (nivel începător)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Regiune carstică (nivel mediu)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Added to your cart.