Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Santa Maria (XV wiek)

Okrętem flagowym epokowej wyprawy Krzysztofa Kolumba była trzymasztowa karaka o nazwie Santa Maria.

Kameleon jemeński

Kameleon jest gadem zmieniającym swoją barwę.

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki, dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Działa okrętowe (XVII wiek)

Armaty, po rozpowszechnieniiu się na lądzie, pojawiły się również w działaniach wojennych na morzu.

Tower of London (XVI wiek)

Intrygująca historia tego zabytkowego kompleksu zamkowego obejmuje prawie tysiąc lat.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Tworzenie się obrazu w oku

Podczas patrzenia na większą i mniejszą odległość zmienia się uwypuklenie soczewki, co zapewnia ostrość widzenia.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Warsztat Galileusza

Dorobek naukowy Galileusza przyczynił się w dużej mierze do rozwoju fizyki i astronomii.

Budowa jelita cienkiego

Najdłuższy odcinek jelita, w którym odbywa się większa część trawienia i wchłanianie pokarmu.

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789 roku.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Added to your cart.