Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Spalanie świecy

Świece wykorzystywano do oświetlania już od czasów starożytnych.

Od epoki kamienia do epoki żelaza

Scena ta pokazuje nam, jak zmieniała się siekiera, starożytne narzędzie użytkowe, w kolejnych epokach archeologicznych.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Ford Model-T

Popularny model amerykańskiej fabryki samochodów był pierwszym na świecie samochodem wyprodukowanym na taśmie montażowej.

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini przeprowadzała badania Saturna i jego księżyców.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Teatr Globe (Londyn, XVII wiek)

Jednym z dyrektorów zbudowanego w Londynie renesansowego teatru, w kształcie otwartego amfiteatru, był William Szekspir

Pociąg TGV POS

Prędkość podróżna szybkiego pociągu jeżdżącego na linii Paryż - południowe Niemcy sięga 320 km/h.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Podkowiec mały

Nietoperze polują i orientują się w terenie za pomocą ultradźwięków.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Legendarna podróż Darwina

Podróż Karola Darwina, XIX-wiecznego brytyjskiego przyrodnika, żaglowcem HMS Beagle walnie przyczyniła się do powstania jego teorii ewolucji.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych, typowych pomieszczeń.

Sieć dyliżansów pocztowych (Wielka Brytania, XVIII w.)

Przed pojawieniem się pojazdów silnikowych, do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych używano kołowych pojazdów konnych, zwanych dyliżansami.

Added to your cart.