Oktogon na początku XX wieku (Budapeszt)

Na przełomie XIX i XX wieku ten specyficzny plac był charakterystycznym miejscem stolicy.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Żołnierz piechoty cesarskiej Habsburgów

Żołnierze piechoty cesarskiej Imperium Habsburskiego byli obecni na wielu polach walk w czasach nowożytnych.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Żołnierz kurucki

Nazwa Kurucowie to nazwa określająca zbrojnych powstańców (wywodzących się z różnych warstw społecznych) na przełomie XVII-XVIII wieku, walczących przeciwko...

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVIII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Chłopcy z Placu Broni

Tytułowy plac z powieści młodzieżowej Ferenca Molnára, istniał również w rzeczywistości.

Added to your cart.