Fluorowodór (HF)

Związek chemiczny zaliczany do chlorowcowodorów o dużej aktywności chemicznej, może zaatakować nawet szkło.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Porównanie halogenów

Pierwiastki chemiczne VII głównej grupy układu okresowego: fluor, chlor, brom, jod, astat. Astat jest znany tylko w postaci izotopu radioaktywnego.

Bromek srebra (AgBr)

Jasnożółty, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Chlorek sodu (NaCl)

Jest podstawowym składnikiem soli kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej. Niezbędny dla żywych organizmów.

Jodek srebra (AgI)

Nieorganiczny związek chemiczny o żółtym zabarwieniu, który powstaje jako sól kwasu jodowodorowego i srebra.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Kwas siarkowy (H₂SO₄)

Bezbarwna, oleista ciecz o silnie utleniających właściwościach, stosowana w wielu procesach przemysłowych.

Chlorek srebra (AgCl)

Biały, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Ditlenek krzemu (SiO₂)

Związek krystaliczny, powszechnie występuje w postaci kwarcu.

Tritlenek siarki (SO₃)

Jeden z tlenków siarki, z wodą tworzy kwas siarkowy.

Bromowodór (HBr)

Nieorganiczny związek chemiczny, który jest analogiem chlorowodoru i używany jest w produkcji bromków alkilowych z alkoholi.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Siarkowodór (H₂S)

Bezbarwny, trujący gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór zawierają także wody lecznicze i wody mineralne.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca wiekszą gęstość niż woda.

Added to your cart.