Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Rozpuszczanie HCl w wodzie

Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego to kwas solny.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Dzięki procesom elektrochemicznym, zachodzącym w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, produkowany jest prąd elektryczny.

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Reakcja cynku z kwasem solnym

Podczas rozpuszczania się cynku w kwasie solnym powstaje wodór gazowy.

Metale

Atomy metali charakteryzują się regularną strukturą sieci krystalicznej.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Added to your cart.