Zmierzch miast przemysłowych

Zmierzch miast przemysłowych

Istnieją różne plany dotyczące likwidacji terenów poprzemysłowych w miastach, ale istnieją również negatywne przykłady tego procesu.

02:57

Geografia

Etykiety

Miasto przemysłowe, przemysł, uprzemysłowienie, tereny przemysłowe, Renowacja miasta, Teren poprzemysłowy, Fabryki, rośliny, Infrastruktura, rolnictwo, gospodarka, geografia

On-screen labels

rolnictwo, przemysł, zmiany w strukturze gospodarczej, dominujące stają się usługi, począwszy od lat 80. XX wieku: rekultywacja terenów poprzemysłowych
Added to your cart.