Życie Układu Słonecznego

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Geografia

Etykiety

Układ Słoneczny, Słońce, protosun, zaczątek planety, planeta, Gwiazda, gwiazdy, Ziemia, praziemia, Powstawanie Ziemi, skalista planeta, planeta gazowa, Zewnętrzna planeta, Planety wewnętrzne, czerwony olbrzym, biały karzeł, przyszłość, stowarzyszenie, wodór, Hel, Obłok gazowy, mgławica, Rozwój gwiazdą, astronomia, geografia, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Obłok pyłu

Początek kurczenia się 4,5 miliarda lat temu

Powstanie protogwiazdy

Protoplanety

Uformowany Układ Słoneczny

Animacja

 • czerwony olbrzym - Gdy Słońce wyczerpie zapasy wodoru w swoim jądrze, wtedy w jego zewnętrznych warstwach rozpocznie się fuzja jądrowa. W rezultacie, Słońce powiększy swoje obecne rozmiary 256 razy.
 • planetarna mgławica - W końcowym etapie ewolucji gwiazdy, zewnętrzne warstwy Słońca oddzielą się, tworząc wokół Słońca ogromną powłokę składającą się z gazu i pyłu.
 • biały karzeł - Słońce stanie się wyjątkowo ciężkim obiektem: jego rozmiar nie będzie większy od Ziemi (teraz średnica Słońca jest 109 razy większa niż Ziemi), a jego masa zmniejszy się o około połowę w stosunku do masy obecnej.
 • za 5 miliardów lat
 • za 7,6 miliardów lat
 • za 7,9 miliardów lat
 • za 8 miliardów lat

Przyszłość Układu Słonecznego

 • czerwony olbrzym - Gdy Słońce wyczerpie zapasy wodoru w swoim jądrze, wtedy w jego zewnętrznych warstwach rozpocznie się fuzja jądrowa. W rezultacie, Słońce powiększy swoje obecne rozmiary 256 razy.
 • planetarna mgławica - W końcowym etapie ewolucji gwiazdy, zewnętrzne warstwy Słońca oddzielą się, tworząc wokół Słońca ogromną powłokę składającą się z gazu i pyłu.
 • biały karzeł - Słońce stanie się wyjątkowo ciężkim obiektem: jego rozmiar nie będzie większy od Ziemi (teraz średnica Słońca jest 109 razy większa niż Ziemi), a jego masa zmniejszy się o około połowę w stosunku do masy obecnej.
 • za 5 miliardów lat
 • za 7,6 miliardów lat
 • za 7,9 miliardów lat
 • za 8 miliardów lat

Narracja

Nasz Układ Słoneczny powstał około 4,5 miliarda lat temu. Utworzył się z obłoku zawierającego bardzo drobny pył kosmiczny.

Cząstki pyłu w tej chmurze sklejały się, tworząc kłębki. Możemy je sobie wyobrazić jako puchate kłębki kurzu pod naszym łóżkiem.

Te kłębki pyłu stopniowo powiększały się, aż utworzyły obłok w kształcie dysku. Znajdujący się w jego środku materiał stawał się coraz gęstszy, a temperatura coraz wyższa. Była to protogwiazda naszego Słońca. Gdy zespolone cząsteczki pyłu osiągnęły średnicę około 100 m, coraz częściej zaczęły zderzać się ze sobą.

Na skutek częstych kolizji cząsteczek, ich rozmiar stale wzrastał, powodując powstawanie planet. W trakcie zderzeń energia kinetyczna przekształcała się w energię cieplną, i dlatego zderzające się cząstki stapiały się. W rezultacie, metale ciężkie zgromadziły się w środku planety, podczas gdy krzemiany o niskiej gęstości stały się częścią płaszcza skorupy. W wyniku stopniowego ochładzania się, skorupa stwardniała, podczas gdy rdzeń pozostał płynny. W ten sposób powstały planety skaliste, krążące blisko Słońca. Wielkie planety powstały jednak w inny sposób z powodu ekstremalnie niskich temperatur. Tutaj cząstki lodu sklejały się ze sobą, przyciągając do siebie cząsteczki wodoru, helu i innych gazów.

Planety Układu Słonecznego ulegały wielu zderzeniom, które zmieniły ich prędkość obrotową oraz kierunek ich osi obrotu. To właśnie podczas takiego zderzenia, około 4 miliardów lat temu, Księżyc oderwał się od Ziemi.

W przyszłości, za około 5 miliardów lat, Słońce wejdzie w kolejną fazę ewolucji. Po zatrzymaniu się w jego rdzeniu fuzji jądrowej wodoru, jądro Słońca zacznie się kurczyć, podczas gdy zewnętrzne warstwy nabrzmieją, aż Słońce stanie się czerwonym olbrzymem.
Za około 7,9 miliardów lat czerwony olbrzym osiągnie swoją maksymalną wielkość, będzie 256 razy większy niż obecnie. Po wchłonięciu Merkurego i Wenus, Słońce prawdopodobnie pochłonie też i Ziemię.
Następnie zewnętrzne warstwy Słońca stopniowo oddzielą się, tworząc mgławicę planetarną. Samo jądro skurczy się jeszcze bardziej i stanie się białym karłem. W tej fazie Słońce wypromieniuje do przestrzeni kosmicznej pozostałe w nim ciepło. W ostatniej fazie swojego życia, gdy całe ciepło zostanie wyczerpane, Słońce stanie się ciemnym i zimnym czarnym karłem.

Powiązane treści

Nasi astronomiczni sąsiedzi

Prezentacja pobliskich planet, gwiazd i galaktyk w naszym Układzie Słonecznym.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Komety

Komety są spektakularnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca.

Rodzaje gwiazd

Proces ewolucji gwiazd na przykładzie gwiazd o średniej i dużej masie.

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa niż masa innch planet razem wziętych.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym pierścieniom.

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a

Warunki atmosferyczne nie mają wpływu na działanie kosmicznego teleskopu Hubble'a.

Lot w kosmos Jurija Gagarina (1961 r.)

Jurij Gagarin został pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej, który 12 kwietnia 1961 roku z sowieckiego Bajkonuru wyruszył w lot po orbicie...

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja kosmiczna, wybudowana przy współudziale 16 państw, zapewnia stałą obecność człowieka w kosmosie.

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini przeprowadzała badania Saturna i jego księżyców.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Sondy kosmiczne Voyager

Sondy kosmiczne Voyager opuściły Układ Słoneczny. Dokonują one badań i niosą ze sobą komunikat od ludzkości.

Sputnik-1 (1957)

Pierwszym statkiem kosmicznym, który wystrzelono z Ziemi w przestrzeń kosmiczną, był satelita konstrukcji radzieckiej (październik, 1957 r.).

Wahadłowiec kosmiczny

Wahadłowce były najczęściej używanymi przez NASA załogowymi pojazdami kosmicznymi wielokrotnego użytku.

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Apollo 15 (Łazik księżycowy)

Animacja prezentuje dwuosobowy łazik, wykorzystany podczas misji Apollo 15.

Spirala czasu

Podczas zabawy, wydarzenia, o których się uczymy, możemy umieścić w odpowiednim czasowym przedziale historycznym.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może częściowo lub całkowicie zasłonić Słońce.

Added to your cart.