Żołnierz niemiecki (II wojna światowa)

Żołnierz niemiecki (II wojna światowa)

Żołnierze Wehrmacht-u byli bardzo dobrze wyszkoleni i uzbrojeni na początku II wojny światowej.

Historia

Etykiety

Niemiecki żołnierz, Wehrmacht, żołnierz, Nazistowski, wojna światowa, walka, uzbrojenie, bitwa, wojsko, jednostajny, Niemiecki, Niemcy, historia, współczesna era

Powiązane treści

Pytania

 • Kiedy była II wojna światowa?
 • Do jakiego bloku militarnego należały Niemcy\npodczas II wojny światowej?
 • Które z państw NIE było sojusznikiem Niemiec podczas II wojny światowej?
 • Które państwo było sojusznikiem Niemiec podczas II wojny światowej?
 • Które miasto NIE pasuje do "osi"?
 • Na granicy których dwóch państw stała wieża radiowa, będąca pretekstem do rozpoczęcia wojny?
 • Które wydarzenie było pretekstem dla Niemiec, aby rozpocząć II wojnę światową?
 • Kto był przywódcą Niemiec podczas II wojny światowej?
 • Która liczba pasuje do nazistowskiej Rzeszy podczas II wojny światowej?
 • Jak potocznie nazywano Adolfa Hitlera?
 • Które z tych wydarzeń miało miejsce najwcześniej?
 • Jaki był kryptonim inwazji Niemiec na Związek Radziecki?
 • Która z tych osób NIE popierała Niemców w II wojnie światowej?
 • Kiedy bezwarunkowo skapitulowały Niemcy?
 • Jaka była nazwa armii niemieckiej pomiędzy 1935 a 1945?
 • Jak nazywało się lotnictwo III Rzeszy?
 • Co było symbolem Armii III Rzeszy?
 • Który z tych dowódców II wojny światowej NIE był Niemcem?
 • Który z tych dowódców II wojny światowej był Niemcem?
 • Która broń NIE mogła być używana przez żołnierzy niemieckich w II wojnie światowej?
 • Która broń ręczna z II wojny światowej NIE była produkcji niemieckiej?
 • Która broń NIE mogła być używana przez żołnierzy niemieckich w II wojnie światowej?
 • Który czołg II wojny światowej wykonany był przez Niemców?
 • Na jakim froncie NIE walczyła znaczna ilość żołnierzy niemieckich podczas II wojny światowej?
 • Która bitwa odbyła się najdalej od stolicy III Rzeszy?
 • W której bitwie NIE walczyli niemieccy żołnierze?
 • W przybliżeniu ilu niemieckich żołnierzy zginęło w II wojnie światowej?

Sceny

Powiązane treści

Wozy bojowe (II wojna światowa)

Podczas II wojny światowej w bitwach lądowych główną rolę odgrywały wozy bojowe tzw. czołgi.

Żołnierz niemiecki (I wojna światowa)

Żołnierze niemieccy z I wojny światowej byli bardzo dobrze wyszkoleni i posiadali nowoczesną broń.

Żołnierz radziecki (II wojna światowa)

Po I wojnie światowej wojsko radzieckie stało się znaczącym czynnikiem władzy, z początku z powodu wielkości, póżniej z powodu uzbrojenia.

Amerykański żołnierz (II wojna światowa)

Podczas II wojny światowej amerykańscy żołnierze walczyli niemalże na wszystkich najważniejszych frontach.

Japoński żołnierz (II wojna światowa)

Niezwykle oddani sprawie japońscy żołnierze, którzy podczas II wojny światowej walczyli głównie na polach walki w Azji i na Pacyfiku.

Messerschmitt Bf 109 G (Niemcy, 1941)

Legendarny myśliwiec używany przez niemieckie lotnictwo podczas II wojny światowej.

Amerykański żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej (początek lat 2000)

Specjalnie wyszkolona piechota morska stanowi ważną część Sił Zbrojnych USA.

Auschwitz I, obóz pracy

Obóz koncentracyjny był ośrodkiem administracyjnym potężnego kompleksu obozów Auschwitz.

Auschwitz II (Birkenau) obóz koncentracyjny

Podczas II wojny światowej w nazistowskim obozie zagłady straciło życie ponad milion ludzi.

B-24 Liberator

B-24 Liberator to wyprodukowany w największej liczbie egzemplarzy ciężki bombowiec amerykański, który brał udział w walkach na wszystkich frontach II wojny...

Bomba latająca V-1

V-1 był bezzałogowym pociskiem manewrującym, który został opracowany i wdrożony przez Niemców, podczas II wojny światowej.

Broń (I wojna światowa)

I wojna światowa, wraz z pojawieniem się nowych rodzajów broni, przyniosła znaczne zmiany także w technologii wojskowej.

Junkers JU-52 (1932)

Model Ju 52, produkowany w wytwórni Junkers, przed II wojną światową był najpopularniejszym samolotem transportowym europejskiej produkcji.

Mur berliński (1961-1989)

Mur będący symbolem podziału i represji, podzielił nie tylko miasto, ale również wiele rodzin.

Rakieta balistyczna V-2 (1944)

Pierwszą rakietą, która wkroczyła w przestrzeń kosmiczną, była niemiecka rakieta na paliwo ciekłe, skonstruowana w czasie II wojny światowej.

Strategia wojny błyskawicznej (1939-1940)

Ta skuteczna strategia opiera się na szybkim i skoordynowanym ataku różnych formacji zbrojnych.

Broń palna

W XIX i XX wieku rywalizujące ze sobą potęgi światowe wkładały dużo energii w opracowanie skutecznej broni palnej.

Added to your cart.