Zanieczyszczenie gleby

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Geografia

Etykiety

Zanieczyszczenie gleby, gleba, erozja, sadzenie drzew, zanieczyszczenie środowiska, gospodarowanie odpadami, Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, Działalność człowieka, zalesienie, wycinanie lasów, wysypisko śmieci, rozliczenia, rolnictwo, odpady, kompostowanie, odpady nuklearne, zrównoważony rozwój, Radioaktywność, hodowla zwierząt, geografia, plastikowy, chemiczny, transport, przemysł, Środowisko, społeczeństwo, natura

Powiązane treści

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Samochód do zbiórki odpadów komunalnych

Śmieciarki odgrywają ważną rolę w codziennym życiu miast.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Animacja prezentuje rozmieszczenie różnych typów gleb na Węgrzech.

Siarczan miedzi (CuSO₄)

Związek miedzi, który jest także ważnym środkiem ochrony roślin.

Added to your cart.