Zacieniona układanka 3D

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Wiedza o środowisku

Etykiety

gra logiczna, Rzut izometryczny, Stereopsis, 3D, orientacja, Logika, matematyka, Cień, gra, ćwiczenie, projekcja

Powiązane treści

Światło i cień

Zmieniając położenie źródła światła, możesz studiować cienie rzutowane na płaszczyznę układu współrzędnych.

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy bryłę obrotową.

Bryły obrotowe (zbudowane z prostokąta)

Jeżeli prostokąt obrócimy wokół prostej będącej bokiem lub wokół jego własnej osi wówczas otrzymamy specjalne bryły obrotowe.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kostki Soma

Trójwymiarowe kostki konstrukcyjne rozwijające percepcję przestrzenną, z rozwiązaniami.

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku na ile części zostanie podzielona przestrzeń.

Orientacja w przestrzeni

Animacja rozwija odczuwanie przestrzeni, orientację w przestrzeni przy użyciu układu współrzędnych.

Planowanie mebli kuchennych - układ współrzędnych

Komputerowy model mebli kuchennych pomaga zapoznać się z układem współrzędnych.

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Tangram 3D

Przy pomocy animacji możliwe jest wypróbowanie szczególnej odmiany układanki pochodzenia chińskiego.

Widoki

Odpowiednią bryłę można w jednoznacznych sposób wybrać dzięki trzem różnym widokom.

Zadania z wagą

Ciekawe logiczne zadanie polegające na znalezieniu jednego odmiennego ciężaru spośród wielu identycznych.

Gra 3D obrotowa

Obracają fragmenty pociętych brył przestrzennych należy połączyć je w całość .

Pokój dziecięcy

Animacja daje możliwość rozwijania widzenia przestrzennego, wyobrażając sobie, w formie zabawy, przestrzeń na płaszczyźnie.

Added to your cart.