Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Geografia

Etykiety

wieś, pasek działki, Struktura osadnicza, osada, mieszkanie, dolina, wzgórza, społeczeństwo, Środowisko, Tryb życia, geografia

Powiązane treści

Rodzaje zagród wiejskich i wsi

Struktura układów przestrzennych zagród wiejskich i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależą od naturalnych warunków geograficznych regionu.

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny Węgierskiej, w pobliżu niewielkich miasteczek.

Miasto targowe

Miasto targowe, które rozwinęło się z królewskiego wolnego miasta, pod koniec średniowiecza stało się dominującym typem miasta w Królestwie Węgierskim.

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Wieś

Wieś to pierwsza, założona przez człowieka jednostka osadnicza.

Wieś samotnicza (leśniczówka)

Styl życia leśniczego doskonałe przystosował się do uwarunkowań środowiskowych.

Jamestown (XVII wiek)

Miasto założone w maju 1607 r. było pierwszą stałą kolonią angielską na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.

Osada Wikingów (X wiek)

Charakterystyczne dla ludu północy osady pojawiały się nie tylko w Skandynawii, ale i na odległych terytoriach.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Osada z czasów panowania dynastii Arpadów

Ziemianki (schronienia wykopane w ziemi) były charakterystyczne dla wiosek z czasów panowania dynastii Arpadów.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Added to your cart.