Wielościany foremne

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich) istniejących w przestrzeni trójwymiarowej.

Matematyka

Etykiety

wielościan foremny, czworościan, kostka, oktaedr, dwunastościan, dwudziestościan, Duale brył, Pitagoras, Arystoteles, geometria, Geometria przestrzeni, matematyka

Powiązane treści

Bryły geometryczne ograniczone powierzchnią walcową

Zapoznając się z różnymi typami walca możemy równocześnie poznać ich płaszczyzny boczne.

Bryły stożkowe

Animacja pozwala na zapoznanie się z rodzajami brył stożkowych, stożkami, ostrosłupami ich wyprowadzaniem.

Euklides z Aleksandrii

Starożytny grecki matematyk, Euklides z Aleksandrii, zwany jest też "ojcem geometrii".

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 2.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 3.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 4.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu nie są większe od pewnej zadanej odległości.

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Rodzaje prostopadłościanów

Za pomocą przedmiotów codziennego użytku możemy obserwować różne rodzaje prostopałościanów.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Siatka sześcianu (ćwiczenia)

Nie zawsze możliwe jest złożenie sześcianu z siatki składającej się z sześciu połączonych ze sobą kwadratów.

Twierdzenie Eulera o wielościanach

Twierdzenie sformułowane przez Leonharda Eulera opisuje jedną z podstawowych właściwości wielościanów wypukłych.

Wielościan Császára

Niewypukły wielościan toroidalny Császára jest ograniczony 14 trójkątami.

Wielościan Szilassiego.

Wielościan wklęsły o wyjątkowych właściwościach otrzymał swoją nazwę od nazwiska węgierskiego matematyka.

Fulereny (C₆₀)

To jedna z krystalicznej odmiany alotropowej węgla, którą odkryto pod koniec lat 1980.

Added to your cart.