Węgierskie klejnoty koronacyjne

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Historia

Etykiety

Święta Korona, korona, berło, miecz, płaszcz, kula, państwowość, odznaka, królewski, symbol, symboliczny, Wydajność, podejmowanie decyzji, ornat, średniowiecze, Chrześcijańska, rytuał, akcesorium

Powiązane treści

Pytania

 • Co symbolizuje berło?
 • Czego symbolem jest jabłko królewskie?
 • Które z insygniów było najważniejszym symbolem panującej władzy w okresie średniowiecza?
 • Co symbolizuje miecz koronacyjny?
 • Co jest najstarszym węgierskim insygniem koronachyjnym?
 • Co jest najmłodszym węgierskim insygniem koronacyjnym?
 • Czym miał być płaszcz koronacyjny?
 • Który materiał NIE jest elementem składowym berła?
 • Które zwierze jest widoczne na kryształe berła?
 • Czy to prawda,\nże dolna i górna część Świętej Korony były najprawdopodobniej odrębnymi przedmiotami?
 • Który król wydał dokument, który po raz pierwszy\nwęgierską koronę królewską\n nazywa˝Świętą Koroną˝?
 • Jak nazywamy dolną część\nŚwiętej Korony?
 • Jak nyzywamy górną część\nŚwiętej Korony?
 • Skąd najprawdopodobniej przybyła na Węgry dolna część\nŚwiętej Korony?
 • Czyj wizerunek nie jest widoczyny\nna dolnej części Świętej Korony?
 • Czyj wizerunek zdobi pas\ngórnej części Świętej Korony?
 • Co jest widoczne na szczycie Świętej Korony?
 • Czyj wizerunek jest widoczny\nna skrzyżowaniu górnych pasów Świętej Korony?
 • Za czasów panowania którego króla zostały zespolone dwa elementy składowe Świętej Korony?
 • Co lub kto (od XIII wieku) NIE jest elementem ważnej węgierskiej ceremeonii koronacyjnej?
 • Czyje wizerunki są widoczne na części kołnierza płaszcza koronacyjnego?
 • Jaki rodzaj materii nie jest elementem płaszcza koronacyjnego?
 • Jaki przedmiot przypomina kształtem węgierskie berło królewskie?
 • Co jest widoczne na jabłku królewskim?
 • Ile lwów jest widocznych na grawerowanej kryształowej kuli berła?
 • Z jakiego rodzaju drzewa została wykonana rękojeść berła?
 • Jaką rolę miały odgrywać kulki zawieszone na łańcuszkach wokół berła?
 • Na którym z przedmiotów pojawił się po raz pierwszy wiezerunek węgierskiego jabłka królewskiego?
 • Czy to prawda, że jabłko królewskie ma nieregularny kształt?
 • Co znajduje się na szczycie jabłka królewskiego?

Sceny

Powiązane treści

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Aldehyd octowy (etanal) (CH₃CHO)

Przedstawiciel aldehydów, będący ważnym surowcem przemysłowym i produktem pośrednim.

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Hierarchia średniowiecznego kościoła chrześcijańskiego (XI wiek)

Animacja prezentuje hierarchię średniowiecznego zachodniego kościoła chrześcijańskiego.

Opactwo Ojców Benedyktynów w Tihany

Opactwo Ojców Benedyktynów założył w 1055 roku król Andrzej I.

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Perła

Niektóre muszle, w wyniku reakcji obronnej organizmu tworzą perłę, która jest wykorzystywana do wykonywania biżuterii.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Jeden z głównych trzonów znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Udawanie ucieczki a następnie otoczenie wroga przez długie lata było skuteczną metodą walki, stosowaną przez koczownicze plemiona.

Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz stał na czele Imperium Bizantyńskiego, "Spadkobiercy Rzymu".

Średniowieczny cesarz chiński

Władca, charakteryzującego się ciekawą kulturą dalekowschodniego imperium, był panem życia i śmierci.

Arabski kalif (VII wiek)

Kalifowie, uznani za następców Mohameta, byli najważniejszymi religijnymi przywódcami muzułmańskimi.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Przywódca Wikingów (X wiek)

Przywódcy Wikingów wybierani byli spośród członków plemienia na podstawie prawa więzów krwi lub dokonanych czynów.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Added to your cart.