Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Geografia

Etykiety

woda morska, Brzeg morza, przypływ, Pływy morskie, odpływ, fala, Linia brzegowa, Klif, skała, laguna, zatoka, plwocina, przetarcie, morze, ocean, funkcje ograniczające, ukształtowanie terenu, gruz skalisty, geografia fizyczna, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Gdzie powstaje nisza abrazyjna?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się niszą abrazyjną?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się występowaniem filarów abrazyjnych?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się występowaniem łuków abrazyjnych?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się platformą abrazyjną?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się jaskiniami?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się mierzejami w formie kosy?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się wałami brzegowymi?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się występowaniem tombolo?
 • Który rodzaj wybrzeża charakteryzuje się lagunami?
 • Na jakiej głębokości morza fala ulega osłabieniu?
 • Co nazywamy mierzeją?
 • Czy to prawda, że cząsteczki wody w fali poruszają się po orbicie kołowej?
 • Czy to prawda, że fale są generowane przez ruch orbitalny Ziemi?
 • Czy to prawda, że filary abrazyjne tworzą się, gdy łuki zapadają się do morza?
 • Czy to prawda, że platformy abrazyjne tworzy jedynie osad, który jest przenoszony przez wodę morską?
 • Szczególnie u jakich wybrzeży występuje działanie erozyjne wody morskiej?
 • Szczególnie na jakich wybrzeżach występuje budująca działalność morza?
 • Która forma terenu NIE jest charakterystyczna dla wybrzeża niskiego?
 • Która forma terenu NIE jest uformowana przez wodę morską?

Sceny

Powiązane treści

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

System tam i zapór wodnych w Holandii

Holandia już od stuleci prowadzi walkę z morzem.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Wodospad

Swobodny spadek wody z progów skalnych w korycie rzeki tworzy efektowne wodospady.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Added to your cart.