Układ krążenia

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Biologia

Etykiety

układ krążenia, serce, zamknięty układ krążenia, Sieć naczyń, przedsionkowo, Krew, komora serca, naczynie krwionośne, tętnica, żyła, żylaki, kapilara, zatoka wieńcowa, krążenie, krążenie płucne, natlenionej krwi, krew bogata w tlen, dwutlenek węgla, objętość krwi, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Animacja

Położenie serca

 • serce - Pompuje krew krążącą w żyłach.

Żyły

Głowa i szyja

 • tętnica szyjna wspólna
 • żyła szyjnia wewnętrzna

Klatka piersiowa

 • tętnica podobojczykowa
 • tętnica pachowa
 • zatoka wieńcowa
 • aorta piersiowa
 • żyła podobojczykowa
 • żyła podpachowa

Brzuch

 • aorta brzuszna
 • tętnica wątrobowa
 • tętnica nerkowa
 • żyła główna dolna
 • żyła wrotna wątroby
 • żyła nerkowa

Kończyna górna

 • tętnica podobojczykowa
 • tętnica pachowa
 • tętnica ramienna
 • tętnica łokciowa
 • tętnica promieniowa
 • żyła podobojczykowa
 • żyła podpachowa
 • żyła dłoni
 • żyła łokciowa
 • żyła promieniowa

Kończyna dolna

 • tętnica biodrowa wspólna
 • tętnica udowa
 • tętnica piszczelowa tylna
 • tętnica piszczelowa przednia
 • żyła piszczelowa tylna
 • żyła biodrowa wspólna
 • żyła udowa
 • żyła podkolanowa
 • żyła strzałkowa
 • żyła piszczelowa przednia

Powiązane treści

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca

Nasze serce samo wytwarza bodźce elektryczne koniecznie do czynności serca. Zapisując elektryczną aktywność serca otrzymujemy krzywą elektrokardiograficzną.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Budowa serca

Prezentacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Ciało człowieka - dla dzieci

Projekcja prezentuje podstawowe układy i narządy organizmu człowieka w wersji dla najmłodszych.

Ciało ludzkie (kobieta)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Naczynia krwionośne

Trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych, z których składa się układ krwionośny organizmu, to tętnice, żyły i naczynia włosowate (kapilary).

Odcinek przedjelitowy

Pokarm podczas przełykania dostaje się z jamy ustnej do żołądka, który jest ostatnim etapem odcinka przedjelitowego.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Układ limfatyczny

Naczynia limfatyczne doprowadzają limfę do krwiobiegu, a węzły chłonne odgrywają ważną rolę w działaniu układu odpornościowego.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (układ wewnątrzwydzielniczy)

Gruczoły należące do układu wewnątrzwydzielniczego odpowiadają za produkcję hormonów, które następnie są wydzielane do krwioobiegu.

Układ wydalniczy (moczowy)

Układ wydalniczy (moczowy) jest odpowiedzialny za usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Części ciała

Przedstawienie części ciała człowieka na podstawie modelu anatomii mężczyzny.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kierującymi naszym układem hormonalnym.

Added to your cart.