Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca

Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca

Nasze serce samo wytwarza bodźce elektryczne koniecznie do czynności serca. Zapisując elektryczną aktywność serca otrzymujemy krzywą elektrokardiograficzną.

Biologia

Etykiety

serce, przewodzenia impulsu, Przekazywanie impulsów nerwowych, węzeł zatokowo-przedsionkowy, impulsy elektryczne, EKG, impuls, skurcz, Częstotliwość serca, automatyzmu, węzeł przedsionkowo-komorowy, repolaryzacja, Układ krążenia, układ krążenia, mięśnia sercowego, diagnostyka, _javasolt, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Serce i organy wewnętrzne

 • serce - Narząd, który w spoczynku kurczy się rytmicznie ok. 70 razy. Serce każdego dnia kurczy się niemalże 100 000 razy, a każda z komór pompuje ponad 7000 litrów krwi.

Serce i żyły

Układ bodźcotwórczo-przewodzący

 • węzeł zatokowo-przedsionkowy - Zmodyfikowany obszar mięśnia sercowego, znajdujący się w ścianie prawego przedsionka. Pełni funkcję bodźcotwórczą. Bodźce przekazywane są na ściany przedsionków powodując ich skórcze.
 • węzeł przedsionkowo-komorowy - Tworzy bodźce w przypadku zaburzenia pracy węzła zatokowo-przedsionkowego. W normalnym przypadku jednak jego działanie jest tłumione przez węzeł zatokowo-przedsionkowy.
 • pęczek Hisa - W tym miejscu bodziec jest nieco zwolniony. Jest to ważne dla opóźnienia skurczu komór.
 • węzeł Aschoffa Tawary
 • włókna Purkiniego
 • P - Depolaryzacja przedsionku.
 • Q
 • R - Zespół QRS: bodziec jest przekazany na mięsień komory, która ulega depolaryzacji.
 • S
 • T - Repolaryzacja komór.

Animacja

 • węzeł zatokowo-przedsionkowy - Zmodyfikowany obszar mięśnia sercowego, znajdujący się w ścianie prawego przedsionka. Pełni funkcję bodźcotwórczą. Bodźce przekazywane są na ściany przedsionków powodując ich skórcze.
 • węzeł przedsionkowo-komorowy - Tworzy bodźce w przypadku zaburzenia pracy węzła zatokowo-przedsionkowego. W normalnym przypadku jednak jego działanie jest tłumione przez węzeł zatokowo-przedsionkowy.
 • pęczek Hisa - W tym miejscu bodziec jest nieco zwolniony. Jest to ważne dla opóźnienia skurczu komór.
 • węzeł Aschoffa Tawary
 • włókna Purkiniego
 • P - Depolaryzacja przedsionku.
 • Q
 • R - Zespół QRS: bodziec jest przekazany na mięsień komory, która ulega depolaryzacji.
 • S
 • T - Repolaryzacja komór.

EKG (UE)

EKG (USA)

Narracja

W naszym sercu powstają elektryczne impulsy, które są odpowiedzialne za skurcze mięśnia sercowego. Układ bodźcotwórczo-przewodzący składa się ze zmodyfikakowanych komórek mięśnia sercowego. Znajdujący się na ścianie prawego przedsionka węzeł zatokowo-przedsionkowy pełni funkcję bodźcotwórczą. Bodźce przekazywane są na ściany przedsionków, powodując ich skurcze. Następnie impuls przechodząc przez węzeł przedsionkowo-komorowy jest dalej przekazywany na pęczek Hisa, gdzie na skutek elektrycznego oporu prędkość impulsu zwalnia rytm. Z pęczka Hisa bodziec jest przewodzony dalej odnogami Tawara do włókien Purkiniego, z których bodziec przewodzony jest do włókien mięśniowych komory, na skutek czego komora się kurczy. Ponieważ impulsy nie są przekazywane przez komórki nerwowe tylko są wytwarzane przez samo serce, oznacza to, że serce jest w stanie pracować bez unerwienia. To właśnie określane jest jako zdolność serca do samopobudzania się. Unerwienie serca jest w stanie przyspieszyć lub zwolnić rytm węzła zatokowo-przedsionkowego.

Do rejestracji czynności mięśnia sercowego służy elektrokardiograf, czyli EKG. Elektrody podłączone do obydwu rąk i lewej nogi odczytują wychylenia P, Q, R, S i T. Załamek P powstaje gdy bodziec dociera do przedsionków i jest wyrazem ich depolaryzacji. Zespół QRS jest wynikiem przekazywania bodźców do mięśni komór, załamek T natomiast odpowiada repolaryzacji komór. Na podstawie wykresu jesteśmy w stanie stwierdzić nieprawidłową pracę serca, dlatego korzystanie z diagnostyki EKG jest bardzo ważne.

Powiązane treści

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Budowa serca

Prezentacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę komórkową.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Karetka pogotowia

Dzięki animacji możemy poznać najważniejsze urządzenia karetki pogotowia.

Układ limfatyczny

Naczynia limfatyczne doprowadzają limfę do krwiobiegu, a węzły chłonne odgrywają ważną rolę w działaniu układu odpornościowego.

Added to your cart.