Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Geografia

Etykiety

Trzęsienie ziemi, Płyty tektoniczne, sejsmograf, epicentrum, mechanizacja, Skorupa ziemska, Płyta tektoniczna, Konstrukcja quake-proof, aktywność wulkaniczna, fala, Tsunami, geografia fizyczna, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • W jakim regionie Ziemi trzęsienia ziemi występują najczęściej?
 • Na granicy jakich płyt tektonicznych występują najsilniejsze trzęsienia ziemi?
 • Które stwierdzenie NIE dotyczy trzęsienia ziemi?
 • Do jakiej głębokości ogniskowej mówimy o płytkim ognisku trzęsienia ziemi?
 • Co nazywamy epicentrum trzęsienia ziemi?
 • Co nazywamy hipocentrum trzęsienia ziemi?
 • Co nazywamy głębokością ogniska trzęsienia ziemi?
 • Jak rozprzestrzenia się energia uwolniona podczas trzęsienia ziemi?
 • Która z poniższych NIE jest falą wgłębną?
 • Która z poniższych NIE jest falą powierzchniową?
 • Do czego służy sejsmograf?
 • Które z poniższych NIE jest ważne w budynkach odpornych na trzęsienia ziemi?
 • Jaka konstrukcja budynku będzie bardziej odporna na trzęsienia ziemi?
 • Czy to prawda, że tylko niewielka liczba trzęsień ziemi występuje wzdłuż granic płyt?
 • Czy to prawda, że płytkie trzęsienia ziemi najczęściej występują wzdłuż granic płyt oddalających się od siebie?
 • Czy to prawda, że na podstawie wstrząsu wstępnego można określić wielkość wstrząsu zasadniczego?
 • Czy to prawda, że przyrządy wykrywają fale P jako pierwsze?
 • Czy to prawda, że fale wgłębne powodują największe szkody na powierzchni Ziemi?
 • Czy to prawda, że skala Richtera opiera się na pomiarach przyrządów pomiarowych?
 • Czy to prawda, że skala Mercallego pokazuje zakres szkód spowodowanych przez trzęsienia ziemi?

Sceny

Powiązane treści

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Efekt Dopplera

Znane zjawisko, gdy dźwięk zbliżającego się źródła dźwięku jest wyższy od źródła dźwięku oddalającego się.

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych wydostaje się ciepła (geotermalna) woda.

Parametry fal dźwiękowych

Ta animacja wyjaśnia najważniejsze cechy fal za pomocą fal dźwiękowych.

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy zaobserwować zjawisko wulkanizmu.

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej, tworząc uskoki.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Added to your cart.