Tower of London (XVI wiek)

Tower of London (XVI wiek)

Intrygująca historia tego zabytkowego kompleksu zamkowego obejmuje prawie tysiąc lat.

Historia

Etykiety

Londyn, Wieża w Londynie, Tamiza, kruk, Anglia, Imperium brytyjskie, most Londyński, Ryszard Lwie Serce, Henryk III, Henryk VIII, Tudorowie, Edward I, wieża, twierdza, fortyfikacja, Wielka Brytania, Stara Wieża, Most mieszkalny, Wilhelm Zdobywca, Wieża, kaplica, król, Norman, fosa, pałac, loch, XVI wiek, średniowiecze, czasy nowożytne, wykonanie, historia

Powiązane treści

Pytania

 • W jakim mieście znajduje się legendarny kompleks budynków Tower?
 • Na brzegu jakiej rzeki stoi Tower?
 • W którym wieku zbudowano pierwszy budynek Twierdzy Tower?
 • Za panowania którego z władców rozpoczęto budowę Tower?
 • Który część Tower jest najstarsza?
 • Co otaczało cały kompleks budynków Tower?
 • Kto założył miasto Londyn?
 • Jaka jest konstrukcja Wieży?
 • Co nigdy NIE działało w Tower?
 • Po kim dostała swoją nazwę Brama Zdrajców?
 • Czy to prawda, że każda wieża została nazwana od nazwiska jakiejś osoby?
 • Od czego wywodzi się nazwa Krwawa Wieża?
 • Co nigdy NIE działało w Tower?
 • Kto NIE był stracony w Tower?
 • Którą wieżę zbudowano na rozkaz Wilhelma Zdobywcy?
 • Które zwierzę dało nazwę jednej z wież Tower?
 • Według legendy czyj duch spaceruje po Tower ?
 • Gdzie byli pochowani arystokraci straceni w Tower?
 • Pod czyim wezwaniem jest Kościół parafialny w Tower?
 • Który budynek jest najwyższym budynkiem w Tower?
 • Jak wysoka jest Biała Wieża?
 • Jakie legendarne ptaki żyją w Tower?
 • Jaka jest wspólna cecha zwłok pochowanych w kaplicy królewskiej św Piotra w Okowach?
 • Przez ile lat w murach Tower działało zoo?
 • Kto kazał wybudować Queen's House?
 • Od czego Lion Tower otrzymała swoją nazwę?
 • Którą bramą przechodzili więźniowie przywiezieni do wieży łodzią po Tamizie?
 • Od jakiego rzemiosła pochodzi nazwa jednej z Wież?
 • Którym surowcem NIE nazwano żadnej wieży w Tower?
 • Która nazwa zwierzęcia występuje do dziś w popularnej nazwie strażników Tower?

Sceny

Tower of London

 • Tamiza - Druga najdłuższa rzeka w Wielkiej Brytanii (346 km). Płynie na południu Anglii, wpadając do Morza Północnego.
 • Londyn - Początki miasta sięgają starożytności. Obecna stolica Anglii i Wielkiej Brytanii została założona na miejscu rzymskiej osady Londinium, która była stolicą prowincji Britannia przez 2 wieki.
 • most mieszkalny - Budowa starego London Bridge została ukończona w 1209 roku. Za czasów Tudorów na moście o szerokości 8 metrów stało około 200 budynków.
 • Biała Wieża (White Tower) - Fundamenty pod kompleks zamkowy położył Wilhelm Zdobywca, kiedy nakazał budowę Białej Wieży.

Wilhelm Zdobywca, książę Normandii, w 1066 roku najechał zbrojnie na Anglię, pokonując w decydującej bitwie pod Hastings swojego angielskiego przeciwnika do tronu. W tym samym roku Wilhelm został koronowany na króla Anglii w Opactwie Westminsterskim i przyjął imię Wilhelma I. Bardzo istotne było dla niego umocnienie władzy, dlatego w ciągu następnych dwóch dekad zbudował 36 twierdz.

Biała Wieża (White Tower), znajdująca się na północnym brzegu Tamizy w Londynie, została zbudowana na jego rozkaz. Wieża ta zapewniała mu ochronę, ale była też symbolem jego potęgi. Twierdzę Tower, będącą rezydencją angielskich monarchów, powiększano i wzmacniano przez dziesięciolecia. Przebudowa Tower w twierdzę rozpoczęła się za panowania króla Ryszarda Lwie Serce i Henryka III. Ostateczną, klasyczną formę twierdza uzyskała pod koniec XIII wieku, za panowania Edwarda I. W okresie Tudorów, rezydencja królewska stopniowo utraciła swoją pierwotną funkcję. Głównie używana była jako więzienie oraz magazyn broni i prochu. To dlatego ówcześnie panujący również starali się wzmocnić i zmodernizować ten kompleks budynków.

Choć wojny prowadzone przez kolejne stulecia pozostawiły na niej swoje piętno, Wieża jest nadal jedną z najważniejszych współczesnych atrakcji turystycznych Londynu.

Twierdza Tower do dziś zachowała swoją wielowiekową tradycję. Budowla, gdzie wystawiane są klejnoty koronne, pilnowana jest przez charakterystycznie ubranych strażników. Symbolem Wieży są także kruki przebywające w jej murach.

Kompleks budynków

 • rów wokół Wieży - Według źródeł historycznych, część fosy wokół twierdzy została wykopana za panowania Ryszarda Lwie Serce, ale została ona ukończona i wypełniona wodą z Tamizy dopiero w drugiej połowie XIII wieku.
 • fosa otaczająca miasto - Zasadniczo miała służyć do celów obronnych. Została ukończona w 1213 roku.
 • zewnętrzny obszar zamknięty
 • ściana zewnętrzna
 • Biała Wieża (White Tower) - Twierdza o koncentrycznej strukturze.
 • wewnętrzny obszar zamknięty
 • ściana wewnętrzna
 • najbardziej wewnętrzny obszar zamknięty

Londyńska Tower stoi na północnym brzegu Tamizy. Twierdza została założona przez Wilhelma Zdobywcę w XI wieku, a klasyczną formę uzyskała pod koniec XIII wieku. Oczywiście kolejno panujący monarchowie również starali się twierdzę wzmocnić, lub powiększyć o nowe budynki. Wieża chroniona była ze wszystkich stron fosą wypełnioną wodą z Tamizy. Jej koncentryczną strukturę otaczały dwa mury osłonowe, wzmocnione dodatkowo basztami i wieżami.

Biała Wieża (White Tower)

Biała Wieża jest najstarszą częścią Twierdzy Tower. Budowla o charakterze mieszkalnym zamówiona została przez Wilhelma Zdobywcę, prawdopodobnie w 70. latach XI w. Była ona najbardziej bezpiecznym miejscem w zamku, zapewniając królowi i dworskim dostojnikom ochronę. Stała się także symbolem jego władzy.

Na każdym rogu budowli, na planie prostokąta, postawiono wieże. Wieże na zachodnich narożach są kwadratowe, wieże na północno-wschodnim narożniku są okrągłe, natomiast wieże na południowo-wschodnim rogu mają kształt półkolistego występu z muru. We wnętrzu tych ostatnich znajduje się absyda kaplicy św. Jana.

Ściany boczne Białej Wieży mają długość 36 i 32 m przy podstawie i mierzą 27 m wysokości (nie licząc wież). Początkowo budowla składała się z trzech kondygnacji: piwnicy, poziomu wejściowego i poziomu górnego. W sposób typowy dla normandzkich budowli mieszkalnych, wejście znajdowało się powyżej poziomu gruntu. Do bramy znajdującej się na południowej ścianie można było się zbliżyć przez drewniane schody.

Zgodnie z tradycją, pierwszym monarchą, który wydał rozkaz oczyszczenia i pomalowania wapnem na biało wewnętrznych i zewnętrznych murów Białej Wieży był Henryk III. Powodem wyboru tego koloru była prawdopodobnie ówcześnie panująca europejska moda na malowanie ważnych budynków na biało.

Dziedziniec

Ściany wieży o strukturze koncentrycznej dzielą obszar twierdzy na wiele, wyraźnie od siebie oddzielonych części. Wewnętrzny dziedziniec był przez stulecia miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Odbywały się tu również i egzekucje. Wyroki śmierci więźniów z niższych klas społecznych były wykonywane publicznie na rusztowaniach zbudowanych na ulicach. Jednakże egzekucje ścięcia więźniów wysoko urodzonych (głównie kobiet) odbywały się z wykluczeniem publiczności, wewnątrz murów Tower, a dokładniej na terenie Wieży Zielonej (Tower Green). W tym miejscu zostały stracone też dwie żony Henryka VIII, Anna Boleyn i Katarzyna Howard. Legendy głoszą, że w nocy można tam spotkać spacerującego ducha Anny Boleyn, która trzyma w rękach swą głowę.

Ciała królowych oraz innych osób straconych na rozkaz monarchów z dynastii Tudorów są dziś złożone w Królewskiej Kaplicy pw. Świętego Piotra w Okowach, która została wzniesiona przez Henryka VIII.

Queen´s House, zbudowany prawdopodobnie przez Henryka VIII, również znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu. Budynek ten, o zupełnie odmiennym stylu niż pozostałe części wieży został zbudowany dla Anny Boleyn, która spędziła w nim kilka dni przed jej koronacją, jak również przed jej egzekucją.

Henryk VIII

Henryk VIII był drugim synem Henryka VII, założyciela dynastii Tudorów. Po nagłej śmierci swojego brata, spadkobiercy tronu angielskiego, stał się następcą tronu w linii sukcesji. Został koronowany na króla w 1509 r.

Henryk VIII był stanowczym władcą Anglii, któremu udało się wzmocnić wiodącą rolę swego kraju na kontynencie, dzięki swej dyplomacji i toczonym wojnom. Natomiast w gospodarce zapewnił swobodę działania przedsiębiorstwom, znacząco przyczyniając się do przejęcia wiodącej roli Anglii w tej dziedzinie. Jednakże jego wielkie marzenie, aby zasiąść na tronie Francji nigdy się nie spełniło.

Henryk początkowo miał dobre stosunki z papieżem, jednakże później doprowadził do rozłamu z Kościołem rzymsko-katolickim, ustanawiając w 1534 roku Kościół anglikański, niezależny od papieża, ale podporządkowany królowi Anglii.

W okresie panowania Tudorów Twierdza Tower straciła swoją pierwotną funkcję. Używano ją bardziej jako więzienie i zbrojownię niż jako rezydencję królewską, jednakże nadal pozostawała bezpieczną twierdzą. Za panowania Henryka VIII przeznaczono duże kwoty pieniędzy na modernizację wieży i kaplicy Świętego Piotra w Okowach.

Henryk VIII był dobrze wykształconym człowiekiem, ponieważ rodzice chcieli, aby zrobił karierę kościelną. Niemniej jednak, jest on prawdopodobnie bardziej znany z powodu sześciu żon, niż z powodu swojego wielkiego intelektu, umiłowania kultury, wszechstronnej erudycji czy osiągnięć dla ojczyzny.

Dwie z jego legendarnych żon zostały ścięte, a jedna została zmuszona do opuszczenia dworu. Sam Henryk przyznawał, że prawdziwą miłość czuł tylko do swojej trzeciej żony, Jane Seymour.

Według źródeł historycznych, Henryk VIII z wiekiem stał się prawdziwym tyranem. Był otyły i cierpiał z powodu poważnych chorób, z których wszystkie przyczyniły się do jego częstych zmian nastroju. Po śmierci Henryka, jego syn Edward, urodzony przez Jane Seymour, wstąpił na tron i przyjął imię Edwarda VI. Jednak nowy król był zbyt młody, by rządzić krajem, dlatego w jego imieniu, jako Lord Protektor, krajem zarządzał jego wuj, Edward Seymour.

Kruk

Kruki żyjące na wolności są rodzimym gatunkiem w Wielkiej Brytanii. Przypuszczalnie już w średniowieczu dostosowały się do życia w większych środowiskach miejskich.

Zgodnie z tradycją ludową, kruki mieszkają w Tower of London od stuleci, ale obecnie trudno ustalić dokładny czas ich przybycia do Wieży.

Według jednej z hipotez kruki przybyły do Wieży zwabione zapachem ciał straconych więźniów. Podobno kruki były też świadkami egzekucji Anny Boleyn w 1536 roku.

Inna legenda przypisuje początek tradycji utrzymywania kruków w Wieży Karolowi II. Jego nadworny astronom, John Flamsteed, skarżył się, że latające obok jego teleskopu kruki zasłaniały mu widok. Flamsteed poprosił Karola o usunięcie ptaków, ten jednak odmówił, bojąc się, że zabicie kruka przyniesie nieszczęście. Zamiast więc pozbycia się ptaków, obserwatorium zostało przeniesione z Wieży do Greenwich.

Według jeszcze innej legendy, kruki pojawiły się w Wieży po wielkim pożarze Londynu w 1666 roku. Masowo je wychwytywanio i zabijano, gdyż grzebały w ruinach. Jednakże Flamsteed przekonał Karola, aby darował ptakom życie, ponieważ Flamsteed wierzył w przepowiednię, że londyńska twierdza runie, gdy kruki ją opuszczą. Karol nakazał, aby sześć kruków zawsze trzymano w Tower, podcinając im skrzydła, aby nie odleciały.

Jednak nie znaleziono żadnych historycznych zapisów potwierdzających te legendy. Pierwszy drukowany dowód obecności kruków w wieży to ilustracja, opublikowana w gazecie w 1883 roku. Dziś historycy uważają, że starożytna historia kruków w wieży to tylko legenda, powstała w epoce wiktoriańskiej. Niektórzy twierdzą, że pierwsze kruki to po prostu były zwierzęta domowe trzymane przez służbę. Pod koniec II wojny światowej kruki odegrały bardzo ważną rolę: były wykorzystywane do sygnalizowania zbliżania się wrogich samolotów.

Cokolwiek jest prawdą, przesąd dotyczący kruków utrzymuje się do dziś i te duże, czarne, kraczące ptaki są w dalszym ciągu wysoko cenione w Tower.

Spacer

Animacja

 • Tamiza - Druga najdłuższa rzeka w Wielkiej Brytanii (346 km). Płynie na południu Anglii, wpadając do Morza Północnego.
 • Londyn - Początki miasta sięgają starożytności. Obecna stolica Anglii i Wielkiej Brytanii została założona na miejscu rzymskiej osady Londinium, która była stolicą prowincji Britannia przez 2 wieki.
 • Brama Zdrajców - Służyła do wpuszczania więźniów skazanych na egzekucję lub więzienie, transportowanych łodzią po Tamizie. Jej schody prowadziły do Bloody Tower. Wielu znanych więźniów (Anne Boleyn i Thomas More) przechodziło przez tą Bramę do więzienia w Tower.
 • White Tower - Najstarsza część Tower. Została zbudowana przez Wilhelma Zdobywcę pod koniec XI wieku. Potężna i silna wieża mieszkalna była też symbolem władzy królewskiej.

Narracja

Ten zabytkowy kompleks zamkowy, jakim jest Wieża Londyńska, stoi na północnym brzegu Tamizy w Londynie. Jej intrygująca historia obejmuje już prawie tysiąc lat.

Pierwszym budynkiem koncentrycznego systemu obronnego była Biała Wieża (White Tower), wzniesiona pod koniec XI wieku na rozkaz Wilhelma Zdobywcy. Kompleks budynków został znacznie rozbudowany na przełomie wieków przez kolejnych angielskich monarchów.
Średniowieczna twierdza uzyskała swoją klasyczną formę pod koniec XIII wieku, za panowania Edwarda I. Wieżę ze wszystkich stron chroniła fosa wypełniona wodą płynącą z Tamizy. Wzdłuż dwóch murów ochronnych wznosiły się wieże i baszty. Ich wymowne nazwy i wielowiekowa historia mają do opowiedzenia mnóstwo ciekawych historii.

Pierwotnie wieża służyła jako rezydencja królewska, ale ostatecznie stała się sławna jako więzienie. Z biegiem lat w jej murach uwięzionych było wiele znanych osób i wiele z nich straciło tam też życie. Część więźniów skazanych na egzekucję lub więzienie przewożono łodzią po Tamizie pod wodną Bramę Zdrajców (Traitors Gate). Poza tym kompleks zamkowy zawierał również skarbiec, archiwum, zbrojownie, koszary i obserwatorium.

Począwszy od XIII wieku, w istniejącym od sześciuset lat królewskim zoo trzymano też egzotyczne zwierzęta. Na przestrzeni lat kruki również stały się mieszkańcami Tower, chociaż nie jako podopieczni królewskiej menażerii. Legenda głosi, że jeżeli kruki opuszczą Tower, wówczas Londyn i królestwo zginie.

Powiązane treści

Średniowieczny most mieszkalny (London Bridge, XVI wiek)

W epoce Tudorów na moście, łączącym brzegi Tamizy, stało około 200 budynków.

Średniowieczna wieża mieszkalna (donżon)

Wieża mieszkalna była charakterystycznym budynkiem w epoce rozkwitu średniowiecza. Była ona budowana również niezależnie od zamku.

Alhambra w XVI wieku (Hiszpania)

Nazwa tego wspaniałego zespołu pałacowego, który wznosi się nad Grenadą, w jęz. arabskim oznacza "czerwony".

Fragment średniowiecznego miasta

Budowane z kamienia lub z cegły wielopiętrowe budynki średniowiecznych miast, tworzyły specyficzny obraz ulicy.

Rodzaje wież i baszt średniowiecznych

Konstrukcja fortyfikacji rozwijała się równolegle z techniką wojskową.

Sieć dyliżansów pocztowych (Wielka Brytania, XVIII w.)

Przed pojawieniem się pojazdów silnikowych, do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych używano kołowych pojazdów konnych, zwanych dyliżansami.

Teatr Globe (Londyn, XVII wiek)

Jednym z dyrektorów zbudowanego w Londynie renesansowego teatru, w kształcie otwartego amfiteatru, był William Szekspir

Twierdza Stari Grad, Varaždin (VXI w.)

Znajdująca się w Chorwacji, pięknie utrzymana twierdza jest godną strażniczką minionych chwalebnych stuleci.

Zakazane Miasto (Pekin, XVII w.)

Zakazane Miasto to jeden z najbardziej imponujących, a zarazem najbardziej zagadkowych obiektów zabytkowych z okresu cesarskich Chin.

Żelaznoboki żołnierz Cromwella (XVII w.)

Oliwer Cromwell, walcząc po stronie parlamentu, stworzył potężną armię w czasie wojny domowej w Anglii

Średniowieczne więzienie zamkowe

W średniowiecznych i nowożytnych więzieniach zamkowych bardzo wymyślne narzędzia tortur.

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789 roku.

Bitwa pod Hastings (1066 r.)

Wilhelm Zdobywca, książę Normandii, w tej decydującej bitwie pokonał Anglosasów, a następnie, już jako król, umocnił swoją władzę w Anglii.

Imperia współczesne

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Brytyjski okręt wojenny (XVIII wiek)

Na przełomie XVII-XIX wieku Anglicy odgrywali czołową rolę w budowie wojennych okrętów żaglowych.

Jamestown (XVII wiek)

Miasto założone w maju 1607 r. było pierwszą stałą kolonią angielską na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVI w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Added to your cart.