Tkanka łączna i podporowa

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Biologia

Etykiety

tkanka łączna, wspierająca tkanka łączna, Tkanka krwi, tkanki chrzęstnej, Tkanka kostna, Krew, ścięgno, biała tkanka tłuszczowa, dense connective tissue, loose, Kość, Tkanka, chrząstka szklista, macierza pozakomórkowa, szkielet, tłuszcz, chrząstka, włókno kolagenowe, elastyczne włókno, maszt, komórki tłuszczowe, białych krwinek, czerwona krwinka, płytek krwi, osteon, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Luźna tkanka łączna

 • włókna kolagenowe - To elastyczne, mocne i odporne na rozciąganie włókno występujące w tkance łącznej, zbudowane z białka kolagenu.
 • włókna elastyczne - To elastyczne włókna tkanki łącznej: mogą rozciągać się do 1,5-krotności swojej długości, a następnie powrócić do swojej pierwotnej długości. Zbudowane są z elastyny białka.
 • naczynie krwionośne
 • fagocyt (komórka żerna) - Ma istotną rolę w obronie immunologicznej organizmu: ma zdolność "pożerania" obcych komórek.
 • komórki tuczne - Produkują substancje przeciwzakrzepowe (heparynę) oraz substancje wywołujące procesy zapalne (serotoninę, histaminę).
 • fibroblasty - Wytwarzają włókna tkanki łącznej.
 • forma macierzysta

Gęsta tkanka łączna (ścięgno)

 • komórka ścięgna
 • włókna - Główną masę tkanki stanowią wiązki włókien kolagenowych o dużej wytrzymałości.

Biała tkanka tłuszczowa

 • włókno retikulinowe - Rozgałęzione włókna tkanki łącznej tworzące sieć.
 • naczynie krwionośne
 • komórki tłuszczowe
 • kropelka tłuszczu - Komórka tłuszczowa zawiera po jednej kropli tłuszczu, która całkowicie ją wypełnia, przyciskając jądro do błony komórkowej. Tłuszcz stanowi rezerwę metaboliczną ustroju, jest rozpuszczalnikiem witamin, oraz pełni funkcje ochronne przed utratą ciepła i przed urazami mechanicznymi.
 • jądro komórkowe

Tkanka krwi

 • krwinki czerwone - Ich funkcja to transport tlenu za pomocą białka hemoglobiny. Nie mają jąder komórkowych.
 • krwinki białe - Pełnią ważną rolę w obronie immunologicznej. Są w stanie rozpoznać i wyeliminować patogeny.
 • płytki krwi - Odgrywają ważną rolę w krzepliwości krwi. Nie mają jąder komórkowych.

Tkanka chrzęstna

 • chondrocyty - Zazwyczaj tworzą małe grupy.
 • macierz międzykomórkowa - Zawiera włókna, ma zwartą budowę.

Tkanka kostna

 • membrana kości - Zawiera naczynia krwionośne i nerwy, jej uszkodzenie jest bardzo bolesne. W przypadku uszkodzenia kości wytwarza tkankę kostną.
 • kanał Haversa
 • kanał Volkmanna
 • osteocyty
 • naczynie krwionośne
 • osteon - Blaszki kostne zbitej macierzy międzykomórkowej układają się wzdłuż koncentrycznych kręgów, tworząc osteony. Pomiędzy warstwami znajdują się osteocyty (komórki kości).

Animacja

 • włókna kolagenowe - To elastyczne, mocne i odporne na rozciąganie włókno występujące w tkance łącznej, zbudowane z białka kolagenu.
 • włókna elastyczne - To elastyczne włókna tkanki łącznej: mogą rozciągać się do 1,5-krotności swojej długości, a następnie powrócić do swojej pierwotnej długości. Zbudowane są z elastyny białka.
 • naczynie krwionośne
 • fagocyt (komórka żerna) - Ma istotną rolę w obronie immunologicznej organizmu: ma zdolność "pożerania" obcych komórek.
 • komórki tuczne - Produkują substancje przeciwzakrzepowe (heparynę) oraz substancje wywołujące procesy zapalne (serotoninę, histaminę).
 • fibroblasty - Wytwarzają włókna tkanki łącznej.
 • forma macierzysta
 • włókno retikulinowe - Rozgałęzione włókna tkanki łącznej tworzące sieć.
 • naczynie krwionośne
 • komórki tłuszczowe
 • kropelka tłuszczu - Komórka tłuszczowa zawiera po jednej kropli tłuszczu, która całkowicie ją wypełnia, przyciskając jądro do błony komórkowej. Tłuszcz stanowi rezerwę metaboliczną ustroju, jest rozpuszczalnikiem witamin, oraz pełni funkcje ochronne przed utratą ciepła i przed urazami mechanicznymi.
 • jądro komórkowe
 • membrana kości - Zawiera naczynia krwionośne i nerwy, jej uszkodzenie jest bardzo bolesne. W przypadku uszkodzenia kości wytwarza tkankę kostną.
 • kanał Haversa
 • kanał Volkmanna
 • osteocyty
 • naczynie krwionośne
 • osteon - Blaszki kostne zbitej macierzy międzykomórkowej układają się wzdłuż koncentrycznych kręgów, tworząc osteony. Pomiędzy warstwami znajdują się osteocyty (komórki kości).
 • komórka ścięgna
 • włókna - Główną masę tkanki stanowią wiązki włókien kolagenowych o dużej wytrzymałości.
 • chondrocyty - Zazwyczaj tworzą małe grupy.
 • macierz międzykomórkowa - Zawiera włókna, ma zwartą budowę.
 • krwinki czerwone - Ich funkcja to transport tlenu za pomocą białka hemoglobiny. Nie mają jąder komórkowych.
 • krwinki białe - Pełnią ważną rolę w obronie immunologicznej. Są w stanie rozpoznać i wyeliminować patogeny.
 • płytki krwi - Odgrywają ważną rolę w krzepliwości krwi. Nie mają jąder komórkowych.

Narracja

Komórki luźnej tkanki łącznej są różnorodne: obejmują fagocyty, które pełnią istotną rolę w obronie immunologicznej, komórki tuczne i fibroblasty, które wytwarzają włókna. W macierzy międzykomórkowej wbudowane są włókna kolagenowe, włókna sprężyste i naczynia krwionośne. Funkcja luźnej tkanki łącznej w naszym organizmie polega na wypełnieniu luk, tworzeniu błon, oddzielaniu lub przytrzymywaniu organów.

Komórki białej tkanki tłuszczowej są kuliste i zawierają po jednej dużej kropli tłuszczu, która przyciska jądro do błony komórkowej. Przestrzeń międzykomórkowa zawiera naczynia krwionośne i włókna tkanki łącznej zwane włóknami retikulinowymi. Tłuszcze są bogate w energię, dlatego jedną z głównych funkcji białej tkanki tłuszczowej jest przechowywanie substancji odżywczych. Odgrywa również ważną rolę w izolacji cieplnej, ochronie mechanicznej oraz przechowywaniu rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E i K.

Tkanka kostna należy do rodzaju tkanki łącznej. W zwartej macierzy międzykomórkowej przechowywane są duże ilości fosforanu wapnia i węglanu wapnia, co zapewnia twardość kości. Kości są zbudowane z zewnętrznej kości zwartej i wewnętrznej kości gąbczastej. W obrębie zwartej kości zlokalizowane są kanały Haversa i łączące je kanały Volkmanna. W ich wnętrzu biegną naczynia krwionośne.
Cylindryczne osteony są podstawową jednostką zwartej tkanki kostnej. Wewnątrz osteonu biegnie kanał Haversa, otoczony koncentrycznie układającymi się blaszkami kostnymi. Pomiędzy blaszkami osteonu znajdują się jamki kostne połączone poprzez wypustki cytoplazmatyczne.
Wewnętrzna kość gąbczasta składa się beleczek kostnych, które mają zdolność do dynamicznego przegrupowania się zgodnie z kierunkiem obciążenia. Tkanka kostna tworzy wewnętrzny szkielet kręgowców (z wyjątkiem ryb chrzęstnoszkieletowych).

Ścięgno to rodzaj gęstej tkanki łącznej. Włókna tkanki łącznej w ścięgnach rozmieszczone są w równoległych wiązkach, pomiędzy którymi znajdują się komórki ścięgna. Włókna zbudowane są z białka kolagenu, które ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie: jeden centymetr kwadratowy przekroju poprzecznego wiązki kolagenowej jest w stanie wytrzymać obciążenie kilku setek kilogramów. To sprawia, że ścięgno jest bardzo wytrzymałe. Ponieważ ten rodzaj tkanki ma bardzo małe ukrwienie, uszkodzone ścięgno zwykle goi się powoli.
Ścięgna łączą mięśnie z kośćmi, dlatego ten typ tkanki odgrywa niezastąpioną rolę w budowie układu ruchowego.

Tkanka chrzęstna jest rodzajem tkanki łącznej podporowej. Jej macierz międzykomórkowa jest zwarta, o dużej ilości włókien białkowych. Wyróżniamy kilka jej typów: zawierającą włókna kolagenu chrząstkę włóknistą, budującą krążki międzykręgowe; chrząstkę sprężystą, z której zbudowana jest np. małżowina uszna, oraz chrząstkę szklistą. Chrząstka szklista znajduje się w ludzkich stawach i w szkielecie ryb chrzęstnoszkieletowych. Jej komórki są zazwyczaj okrągłe i rozmieszczone w małych grupach.

Tkanka krwi jest szczególnym rodzajem tkanki łącznej, ponieważ jej macierz międzykomórkowa nie zawiera włókien. Macierz ta jest nazywana osoczem krwi, składającym się z wody, białka i minerałów. Osocze zawiera składniki komórkowe krwi: krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi. Bezjądrowe krwinki czerwone są w kształcie pączka. Ich zadaniem jest transport tlenu. Białe krwinki odpowiadają za obronę immunologiczną organizmu, podczas gdy płytki odgrywają ważną rolę w krzepnięciu krwi.

Powiązane treści

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Budowa kości

Niniejsza wizualizacja przedstawia budowę i funkcjonowanie kości.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Mycie zębów

Dokładna pielęgnacja jamy ustnej i uzębienia jest ważna do utrzymania ich zdrowego wyglądu.

Naczynia krwionośne

Trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych, z których składa się układ krwionośny organizmu, to tętnice, żyły i naczynia włosowate (kapilary).

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Uzębienie człowieka

Uzębienie składa się z siekaczy, kłów, zębów przedtrzonowych i trznonowych.

Z czego zbudowane jest ciało ludzkie?

Prezentacja zapoznaje nas ze składnikami ciała ludzkiego.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Nabłonek

Nabłonek pokrywa wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ciała zwierząt.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Added to your cart.