Termometr

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Fizyka

Etykiety

termometr, temperatura, zmiana temperatury, rozszerzalność cieplna, Celsjusz, Fahrenheit, podczerwony, promieniowanie podczerwone, promieniowanie cieplne, termometr gazowy, termometr metalowy, Bimetal, termostat, prąd elektryczny, Oporność, Napięcie, termodynamika, własność fizyczna, objętość, gaz, fizyka

Powiązane treści

Rozszerzalność mostów

Długość konstrukcji metalowych mostów zmienia się w zależności od temperatury.

Warsztat Galileusza

Dorobek naukowy Galileusza przyczynił się w dużej mierze do rozwoju fizyki i astronomii.

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Balon na ogrzane powietrze

Rodzaj balonu, który jest napełniany gorącym powietrzem.

Jak działa żelazko parowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie żelazka parowego.

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez pobieranie ciepła wewnątrz pomieszczenia i uwalnianie go na zewnątrz.

Przyrządy meteorologiczne (poziom średni)

Animacja prezentuje przyrządy służące do badania zjawisk atmosferycznych.

Added to your cart.