Szkielet klatki piersiowej

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Biologia

Etykiety

skrzynia, mostek, żeberka, prawda żebro, żebra rzekome, pływające żebra, chrzęstnej stawów, szkielet, klatka piersiowa, kręgi, chrząstka, anatomia, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Klatka piersiowa

 • mostek - Kość ta składa się z trzech części: tworzą ją rękojeść mostka, trzon mostka i wyrostek mieczykowaty. Chrząstką żebrową połączone są z nią żebra.
 • żebra - Razem z mostkiem i kręgami piersiowymi tworzą szkielet klatki piersiowej.
 • kręg piersiowy
 • chrząstki żebrowe - Łączą żebra z mostkiem. Zbudowane są z tkanki chrzęstnej szklistej. Z mostkiem połączone są stawami. Dzięki ich elastyczności klatka piersiowa może zwiększać swoją objętość.
 • żebra prawdziwe - Z dwunastu par żeber, pierwsze siedem par połączone jest z mostkiem bezpośrednio tkanką chrzęstną. Są to żebra prawdziwe.
 • żebra rzekome - Położone niżej pięć par żeber, z których trzy pary (VIII-X) połączone są z mostkiem pośrednio, a dwie (XI-XII) nie mają takiego połączenia, nazywamy żebrami rzekomymi.
 • żebra wolne - Ostatnie dwie pary żeber połączone są tylko z kręgami piersiowymi, a ich zakończone chrząstką przednie krańce stoją swobodnie. Są to tzw. żebra wolne.

Klatka piersiowa człowieka to część tułowia między szyją i łukiem żeber, składająca się z dwóch części: jamy klatki piersiowej i ściany klatki piersiowej. W jamie klatki piersiowej mieszczą się takie ważne narządy wewnętrzne, jak na przykład serce i płuca. Klatka piersiowa chroni te narządy przed mechanicznym oddziaływaniem zewnętrznym. Patrząc z przodu ściana klatki piersiowej ma kształt jaja, węższego u góry niż u dołu. Tylna powierzchnia ściany klatki piersiowej jest płaska, dzięki kręgom piersiowym kręgosłupa i tylnemu ukształtowaniu żeber. Natomiast przednia powierzchnia klatki piersiowej, ograniczona przez mostek i przednie końce żeber, jest wypukła, żeby zapewnić w jamie odpowiednią ilość miejsca narządom wewnętrznym. Aktywny ruch i elastyczność klatki piersiowej odgrywa ważną rolę w procesie oddychania.

Mostek

 • rękojeść mostka
 • trzon mostka
 • wyrostek mieczykowaty

Mostek to położona pionowo kość płaska, stanowiąca środkową część przedniego szkieletu klatki piersiowej człowieka. Znajduje się pomiędzy nasadą szyi, a górną częścią jamy brzusznej. Mostek tworzą trzy części: rękojeść mostka, trzon mostka i wyrostek mieczykowaty.

Zadaniem mostka jest stabilizacja szkieletu klatki piersiowej. Mostek zawiera szpik kostny czerwony nawet u osoby dorosłej, dlatego ma istotne znaczenie również w produkcji krwi.

Chrząstki żebrowe

Chrząstki żeber to struktury chrząstkowe, które łączą żebra z mostkiem. Zbudowane są z tkanki chrzęstnej szklistej. Z żebrami połączone są stawami. Dzięki elastyczności tych stawów i tkanki chrzęstnej szklistej klatka piersiowa może zwiększać swoją objętość podczas oddychania.

Żebra

 • żebra prawdziwe - Z dwunastu par żeber, pierwsze siedem par połączone jest z mostkiem bezpośrednio tkanką chrzęstną. Są to żebra prawdziwe.
 • żebra rzekome - Położone niżej pięć par żeber, z których trzy pary (VIII-X) połączone są z mostkiem pośrednio, a dwie (XI-XII) nie mają takiego połączenia, nazywamy żebrami rzekomymi.
 • żebra wolne - Ostatnie dwie pary żeber połączone są tylko z kręgami piersiowymi, a ich zakończone chrząstką przednie krańce stoją swobodnie. Są to tzw. żebra wolne.

Żebra to półkoliście wygięte kości płaskie, które z jednej strony łączą się z kręgami piersiowymi, a z drugiej strony z mostkiem. We wnętrzu żeber znajduje się szpik kostny czerwony. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają po dwanaście par żeber. Pierwsze siedem par żeber połączone jest z mostkiem bezpośrednio. Są to żebra prawdziwe. Kolejne pięć par żeber, z których trzy pary połączone są z mostkiem pośrednio, nazywamy żebrami rzekomymi. Ostatnie dwie pary żeber nie mają połączenia z mostkiem, ich zakończone chrząstką przednie krańce są swobodne, dlatego nazywają się żebrami wolnymi.

Żebra spełniają potrójną funkcję. Poza funkcją mechanicznej ochrony narządów wewnętrznych, stanowią miejsce przyczepu mięśni międzyżebrowych, a za sprawą obecnego w nich szpiku kostnego czerwonego odgrywają istotną rolę również w produkcji krwi.

Przeciągnij na miejsce!

Szkielet i narządy wewnętrzne

Narracja

Klatka piersiowa człowieka to część tułowia między szyją i łukiem żeber, składająca się z dwóch części: jamy klatki piersiowej i ściany klatki piersiowej. W jamie klatki piersiowej mieszczą się takie ważne narządy wewnętrzne, jak na przykład serce i płuca. Klatka piersiowa chroni te narządy przed mechanicznym oddziaływaniem zewnętrznym. Patrząc z przodu ściana klatki piersiowej ma kształt jaja, węższego u góry niż u dołu. Tylna powierzchnia ściany klatki piersiowej jest płaska, dzięki kręgom piersiowym kręgosłupa i tylnemu ukształtowaniu żeber. Natomiast przednia powierzchnia klatki piersiowej, ograniczona przez mostek i przednie końce żeber, jest wypukła, żeby zapewnić w jamie odpowiednią ilość miejsca narządom wewnętrznym. Aktywny ruch i elastyczność klatki piersiowej odgrywa ważną rolę w procesie oddychania.

Mostek to położona pionowo kość płaska, stanowiąca środkową część przedniego szkieletu klatki piersiowej człowieka. Znajduje się pomiędzy nasadą szyi, a górną częścią jamy brzusznej. Mostek tworzą trzy części: rękojeść mostka, trzon mostka i wyrostek mieczykowaty.

Zadaniem mostka jest stabilizacja szkieletu klatki piersiowej. Mostek zawiera szpik kostny czerwony nawet u osoby dorosłej, dlatego ma istotne znaczenie również w produkcji krwi.

Chrząstki żeber to struktury chrząstkowe, które łączą żebra z mostkiem. Zbudowane są z tkanki chrzęstnej szklistej. Z żebrami połączone są stawami. Dzięki elastyczności tych stawów i tkanki chrzęstnej szklistej klatka piersiowa może zwiększać swoją objętość podczas oddychania.

Żebra to półkoliście wygięte kości płaskie, które z jednej strony łączą się z kręgami piersiowymi, a z drugiej strony z mostkiem. We wnętrzu żeber znajduje się szpik kostny czerwony. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają po dwanaście par żeber. Pierwsze siedem par żeber połączone jest z mostkiem bezpośrednio. Są to żebra prawdziwe. Kolejne pięć par żeber, z których trzy pary połączone są z mostkiem pośrednio, nazywamy żebrami rzekomymi. Ostatnie dwie pary żeber nie mają połączenia z mostkiem, ich zakończone chrząstką przednie krańce są swobodne, dlatego nazywają się żebrami wolnymi.

Żebra spełniają potrójną funkcję. Poza funkcją mechanicznej ochrony narządów wewnętrznych, stanowią miejsce przyczepu mięśni międzyżebrowych, a za sprawą obecnego w nich szpiku kostnego czerwonego odgrywają istotną rolę również w produkcji krwi.

Powiązane treści

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Budowa serca

Prezentacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Ciało ludzkie (kobieta)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Ruchy głowy

Ta animacja pokazuje działanie kręgów i głównych mięśni, które poruszają głową.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Zapalenie wyrostka robaczkowego, łączącego się z jelitem ślepym, wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Animacja prezentuje przyczyny powstania...

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Added to your cart.