System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Geografia

Etykiety

System uzdatniania wody pitnej, wody pitnej, użyteczności publicznej, sieci wodociągowej, Wydobywanie wody, dystrybucji wody, konsumpcja wody, oczyszczanie wody, cysterna, wieża ciśnień, woda, konsumentów, żuraw studzienny, pompa ssąca, kran, woda z kranu, wody podziemne, technika, usługi biznesowe, serwis, geografia

Powiązane treści

Jak działa wieża ciśnień?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie wieży ciśnień.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Ponad milion uchodźców opuściło swoje miejsca zamieszkania z powodu zbrojnego konfliktu w Sudanie.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Pompa ssąco-tłocząca

Pompa ssąco-tłocząca jest konstrukcyjnie najprostszą pompą wodną.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym miernikiem rozwoju cywilizacji rzymskiej.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Jon podchlorynowy (OCl⁻)

Powstaje podczas odkażania wody chlorem.

Added to your cart.