Średniowieczny chrześcijański król

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Historia

Etykiety

Król chrześcijański, król, Chrześcijańska, średniowiecze, monarcha, tron, dziedziczny, dobrze, Wydajność, korona, królowa, kultu religilnego, dynastia, symbol, świecki

Powiązane treści

Pytania

 • Jakiej władzy NIE posiadali średniowieczni królowie chrześcijańscy?
 • Z jakiej dynastii wywodził się Karol Wielki?
 • Czy to prawda, że średniowieczni królowie chrześcijańscy odgrywali również rolę religijną (sakralną)?
 • Z kim średniowieczni cesarze Świętego Cesarstwa mieli długotrwający konflikt (Spór o inwestyturę)?
 • Członkiem jakiej królewskiej dynastii był Richard III?
 • Od kogo mógł dostać koronę średniowieczny europejski król?
 • Który średniowieczny chrześcijański władca jest uważany za "Ojca Europy"?
 • Czy to prawda, że średniowieczny król chrześcijański nie mógł być wasalem?
 • Który symbol władzy NIE był noszony przez średniowiecznych chrześcijańskich królów?
 • Który symbol władzy NIE był noszony przez średniowiecznych chrześcijańskich królów?
 • Jaki rodzaj mebla stał się symbolem średniowiecznych władców?
 • Skąd pochodzi chrześcijańska tradycja namaszczenia?
 • Czy to prawda, że średniowieczni królowie (podobnie jak biskupi) byli namaszczeni?
 • Kto wykonywał namaszczenia średniowiecznych królów?
 • Co oznacza 'Primogenitura'?
 • Czego zazwyczaj NIE mógł uczynić średniowieczny chrześcijański król?
 • Czego zazwyczaj NIE mógł uczynić średniowieczny chrześcijański król?
 • Co oznacza prawo pierworodnego?
 • Czy to prawda, że w średniowiecznych królestwach kobiety nie mogły odziedziczyć tronu?
 • Kiedy odbyła się koronacja na cesarza Karola I Wielkiego?
 • Gdzie odbyła się koronacja Karola I Wielkiego?
 • Kto koronował Karola Wielkiego na cesarza?
 • W czym Karol Wielki nie był zbyt dobry?
 • Jakiego języka NIE znał Karol Wielki?
 • Które miasto było centrum cesarstwa Karola Wielkiego?
 • Czego NIE lubił Karol I Wielki?

Sceny

Chrześcijański król

Tron

Powiązane treści

Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz stał na czele Imperium Bizantyńskiego, "Spadkobiercy Rzymu".

Hierarchia średniowiecznego kościoła chrześcijańskiego (XI wiek)

Animacja prezentuje hierarchię średniowiecznego zachodniego kościoła chrześcijańskiego.

Osada Wikingów (X wiek)

Charakterystyczne dla ludu północy osady pojawiały się nie tylko w Skandynawii, ale i na odległych terytoriach.

Pałac Karola Wielkiego (Akwizgran, IX wiek)

Pałac Karola Wielkiego stanowił ośrodek imperium i był również ostoją kultury.

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Słowiański wojownik

W średniowiecznej Europie wojowników ludów słowiańskich darzono dużym szacunkiem.

Sala herbowa

Charakterystycznie wyposażona i zdobiona sala rycerska była jedną z ważniejszych sal średniowiecznych zamków.

Templariusze (XII wiek)

Jeden z najważniejszych zakonów rycerskich, który powstał w związku z wyprawami krzyżowymi.

Uczta weselna Macieja i Beatrycze

Beatrycze Aragońska z Neapolu, której życie było pełne przygód, została drugą żoną króla Macieja I.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Zagadki szachowe

Rozwiązywanie na lekcjach matematyki zagadek szachowych przyczynia się do rozwijania umiejętności logicznego myślenia.

Zamek Wyszehradzki (Węgry, XV wiek)

Budowa rozpoczęta za czasów Karola I osiągnęła swoją świetność za czasów panowania króla Macieja w postaci wspaniałego zamku.

Średniowieczny rycerz

Średniowieczni rycerze byli wasalami panów feudalnych, walczącymi konno w bitwach.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (X-XII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Maharadża indyjski z żoną (XVIII wiek)

Władcy indyjscy wierni religii hinduizmu, tzw. maharadżowie, byli władcami różnych obszernych regionów Indii.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (V-X w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i regionu.

Added to your cart.