Sieć krystaliczna heksagonalna

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Chemia

Etykiety

Sześciokątne metalowe kraty, sześciokątny, metalowe kraty, wiązanie metaliczne, Komórka elementarna, Struktura kraty, liczba koordynacyjna, metale, Magnez, Nikiel, cynk, Kobalt, sztywny, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula

Sieć heksagonalna

Właściwości

Zwarty układ rdzeni atomów metali, połączonych wiązaniem metalicznym nazywamy siecią krystaliczną. Rdzenie atomów metali wiązane są przez przez swobodnie przemieszczające się, zdelokalizowane elektrony.
Metale - z wyjątkiem rtęci - są ciałami stałymi, dobrymi przewodnikami elektryczności i ciepła. Układ krystalograficzny metalu warunkuje jego kowalność.

Jedno z najgęstszych upakowań posiada sieć w układzie heksagonalnym zwartym. Liczba koordynacyjna dla tego układu wynosi 12, co oznacza, że każdy atom otoczony jest przez 6 sąsiednich atomów, równo oddalonych od niego, a nieco dalej znajdują się jeszcze dwa razy po 3 atomy. Atomy koordynujące atom centralny zajmują miejsce na trzech płaszczyznach.

Metale krystalizujące się w układzie heksagonalnym zwartym są kruche, twarde, trudne w obróbce. Do nich należy beryl, magnez, kadm, kobalt, nikiel i cynk.

Sieć krystaliczna (zamknięta sieć przestrzenna)

Komórka elementarna

Sieć krystaliczna

Komórka elementarna (tworzy zamkniętą sieć przestrzenną)

Narracja

Powiązane treści

Metale

Atomy metali charakteryzują się regularną strukturą sieci krystalicznej.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Diament

Jedna z krystalicznych, alotropowych odmian węgla. Najtwardszy naturalny minerał.

Fulereny (C₆₀)

To jedna z krystalicznej odmiany alotropowej węgla, którą odkryto pod koniec lat 1980.

Grafit

Jedna z krysztalicznych, alotropowych odmian węgla.

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Rozszerzalność mostów

Długość konstrukcji metalowych mostów zmienia się w zależności od temperatury.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Wieża Eiffla (Paryż, 1889)

Wieża metalowa o konstrukcji kratowej, zbudowana specjalnie na paryską Wystawę Światową, stała się symbolem Paryża jako prawdziwy cud inżynierii.

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi postrzeganie przestrzenne.

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Added to your cart.