Siarczan miedzi (CuSO₄)

Siarczan miedzi (CuSO₄)

Miedź jest także ważnym składnikiem środków owadobójczych.

Chemia

Etykiety

siarczan miedzi, niebieski kamień, związkiem jonowym, Przestrzenne jonowa, kation, anion, sieci krystalicznej, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Jon siarczanowy (SO₄²⁻)

Jon siarczanowy jest resztą kwasową kwasu siarkowego.

Dwutlenek siarki (SO₂)

Dwutlenek siarki jest główną przyczyną kwaśnych deszczów i produktem pośrednim do produkcji kwasu siarkowego.

Kwas siarkowy (H₂SO₄)

Bezbarwna, oleista ciecz o silnie utleniających właściwościach, stosowana w wielu procesach przemysłowych.

Tritlenek siarki (SO₃)

Jeden z tlenków siarki, z wodą tworzy kwas siarkowy.

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Added to your cart.