Recsk

Recsk

Do obozu pracy, zwanego również węgierskim gułagiem, w czasach dyktatury Rakosiego deportowano około 1500 osób.

Historia

Etykiety

Recsk, Hungarian gulag, gułag, Rákosi era, Rákosi, Obóz pracy, socjalizm, komunizm, Stalinista, ÁVH, deportacja, dyktatura, barak, więzienie, wieża strażnicza, straż, więzień, Węgry, cAMP, ucisk, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Na terenie którego komitatu znajdował się obóz pracy przymusowej w Recsku?
 • W których latach działał obóz pracy przymusowej w Recsku?
 • Co oznacza skrót ÁVH?
 • Mniej więcej ilu osadzonych przetrzymywano w Recsku?
 • Co stało się z obozem w Recsku w 1953 roku?
 • Ile obozów internowania i obozów pracy przymusowej działało na Węgrzech na początku lat 50. XX wieku?
 • Komu zawdzięczamy zlikwidowanie obozów pracy na Węgrzech?
 • Co nie jest prawdą o życiu więźniów obozu w Recsku?
 • Gdzie pracowali zazwyczaj więźniowie obozu w Recsku?
 • Czego NIE było na terenie obozu pracy przymusowej w Recsku?
 • Co NIE było typowe dla okresu rządów Rákosiego na Węgrzech?
 • Jak nazywamy proces sądowy, w którym rozprawa jest wyreżyserowanym spektaklem, a wyrok praktycznie ustalony z góry?
 • Kiedy upadł ostatecznie reżim Rákosiego?
 • W którym roku zmarł Stalin?
 • Co było zasadniczym celem Urzędu Bezpieczeństwa Państwa (ÁVH)?
 • Który organ nadzorował na Węgrzech działalność obozów pracy przymusowej?
 • Kto kierował Urzędem Bezpieczeństwa Państwa ÁVH?
 • Ile było udanych ucieczek z obozu w Recsku?
 • Czy to prawda, że władza starała się utrzymać w ścisłej tajemnicy istnienie węgierskich obozów pracy przymusowej?
 • Czy to prawda, że więźniowie obozu w Recsku latem pracowali nawet 15-16 godzin na dobę?
 • Jak nazywają się prymitywne miejsca do spania, w które wyposażone były również baraki w Recsku?
 • Ile baraków było w obozie pracy w Recsku?
 • Jakie było podstawowe uzbrojenie strażników obozu w Recsku?
 • Ilu osadzonych mieszkało w jednym baraku, który miał rozmiary ok. 20 m długości i 7 m szerokości?
 • Którego przedmiotu osobistego użytku NIE mieli więźniowie w obozie w Recsku?
 • Dlaczego strażnicy tak bardzo obawiali się ucieczki więźniów z obozu?
 • Ilu więźniów straciło życie w obozie w Recsku na skutek nieludzkich warunków, morderczej pracy, katowania i niedożywienia?

Sceny

Powiązane treści

Auschwitz I, obóz pracy

Obóz koncentracyjny był ośrodkiem administracyjnym potężnego kompleksu obozów Auschwitz.

Auschwitz II (Birkenau) obóz koncentracyjny

Podczas II wojny światowej w nazistowskim obozie zagłady straciło życie ponad milion ludzi.

Radziecki obóz pracy ( lata 1930.)

Radzieckie obozy pracy przymusowej były usytuowane daleko od obszarów zamieszkałych.

Topografia historyczna (znane osobowości - historia Węgier)

Dzięki temu zadaniu, możemy przypisać do jednego (lub więcej) miejsca występowania znane osobistości z historii Węgier.

Węgierskie mieszkanie z lat 50. XX wieku

Typowym lokalem mieszkalnym dla miast węgierskich z lat 50. XX wieku było jednopokojowe mieszkanie z kuchnią.

Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Ponad milion uchodźców opuściło swoje miejsca zamieszkania z powodu zbrojnego konfliktu w Sudanie.

Niewolnicy na plantacji bawełny (USA, XIX w.)

Przed wojną secesyjną, gospodarkę południowych stanów USA charakteryzowały duże posiadłości (plantacje), na których pracowali niewolnicy.

Sputnik-1 (1957)

Pierwszym statkiem kosmicznym, który wystrzelono z Ziemi w przestrzeń kosmiczną, był satelita konstrukcji radzieckiej (październik, 1957 r.).

Added to your cart.