Prądy morskie

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Geografia

Etykiety

Prądy morskie, Podwodny Świat, morze, ocean, Cyrkulacja termohalinowa oceanu, , wiatr, Cyrkulacja powietrza, Efekt Coriolisa, płynąć, strumień, polarny wiatr, westerlies, pasat, zasolenie, gęstość, hydrosfera, zimno, ciepło, temperatura, rower wodny, klimat, natura, geografia fizyczna, geografia

Powiązane treści

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Zjawisko El Niño

Anomalia atmosferyczna pojawiająca się mniej więcej co pięć lat w strefie tropikalnej Oceanu Spokojnego.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Historyczne przyrządy nawigacyjne

Do określania położenia na morzu służyły na przestrzeni wieków rozmaite specjalne przyrządy nawigacyjne.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otoczone są ze wszystkich stron przez oceany.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Pierwsza podróż Jamesa Cooka

Legendarna podróż Jamesa Cooka dookoła świata przyczyniła się do wzbogacenia nauki wieloma doniosłymi osiągnięciami.

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Rybitwa popielata

Rybitwa popielata to ptak odbywający najdłuższe wędrówki. Każdego roku leci z Arktyki na Antarktydę i z powrotem.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Warstwy mórz i oceanów

Czynniki środowiskowe mórz i oceanów, a także flora i fauna zmieniają się wraz z głębokością wody.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Added to your cart.