Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Geografia

Etykiety

Pogoda, tworzenie się chmur, opadów, rodzaje chmur, chmura, chmury, deszcz, opady śniegu, burza z piorunami, rower wodny, para wodna, woda, kropelki wody, kryształ lodu, atmosfera, powietrze, Promieniowanie słoneczne, Cyrkulacja, energia słoneczna, parowanie, zamrażanie, spływanie, hydrosfera, wiatr, ciśnienie powietrza, klimat, natura, geografia

Powiązane treści

Ciepły front, zimny front

Tam gdzie spotyka się zimne i ciepłe powietrze, powstaje zimny lub ciepły front.

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których powstają chmury i opady.

Cyklony tropikalne

Cyklon to wirowy uład wiatrów o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których dochodzi do powstawania chmur i opadów.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Przyrządy meteorologiczne (poziom średni)

Animacja prezentuje przyrządy służące do badania zjawisk atmosferycznych.

System wiatrów monsunowych

Latem monsun niesie opady od strony morza na ląd.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Urządzenia metereologiczne (poziom podstawowy)

Animacja prezentuje urządzenia służące badaniom zjawisk atmosferycznych.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Added to your cart.