Planowanie mebli kuchennych - układ współrzędnych

Planowanie mebli kuchennych - układ współrzędnych

Komputerowy model mebli kuchennych pomaga zapoznać się z układem współrzędnych.

Wiedza o środowisku

Etykiety

3D, origo, system współrzędnych, geometrii współrzędnych, kwadrant współrzędnych, rzędna, Kratownica przestrzenna

Powiązane treści

Pytania

  • Punkt C znajduje się na wysokości 210 cm, wysokość szafki zamocowanej na ścianie wynosi 80 cm.\nJaka jest odległość pomiędzy blatem a szafką zamocowaną na ścianie?
  • Wybierz współrzędne dla punktu A.
  • Wybierz współrzędne dla punktu B.
  • Wybierz współrzędne dla punktu C.
  • Wybierz współrzędne dla punktu P.

Sceny

Powiązane treści

Światło i cień

Zmieniając położenie źródła światła, możesz studiować cienie rzutowane na płaszczyznę układu współrzędnych.

Jaskółcza wioska

Animacja przy pomocy mapy, daje możliwość ćwiczenia w formie zabawy orientacji w terenie.

Metale

Atomy metali charakteryzują się regularną strukturą sieci krystalicznej.

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku na ile części zostanie podzielona przestrzeń.

Orientacja w przestrzeni

Animacja rozwija odczuwanie przestrzeni, orientację w przestrzeni przy użyciu układu współrzędnych.

Pokój dziecięcy

Animacja daje możliwość rozwijania widzenia przestrzennego, wyobrażając sobie, w formie zabawy, przestrzeń na płaszczyźnie.

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi postrzeganie przestrzenne.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Added to your cart.