Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Historia

Etykiety

Giza, Egipt, piramida, cmentarz, Cuda świata starożytnego, Cheops, Nil, Sfinks, faraon, Światowe Dziedzictwo, miejsce pochówku, grobowiec, Bóg Słońca, komora grobowa, Świątynia pogrzebowa, Dolina rozciągacz, starożytność, monarcha, budynek, struktura, grób, Kair, Cmentarz, sarkofag, kościół, balsamowanie, dynastia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Egipski Faraon z małżonką (II tysiąclecie p.n.e.)

W starożytności, faraoni egipscy, czczeni jako bogowie, byli panami życia i śmierci.

Piramida Dżesera (Sakkara, XXVII wiek p.n.e.)

Piramida schodkowa zbudowana w XXVII wieku p.n.e. była pierwszą piramidą starożytnego Egiptu.

Żaglowiec starożytnego Egiptu

Statki morskie i rzeczne starożytnych Egipcjan to żaglowce wyposażone w wiosła i jeden maszt.

Afrykańska wioska (Sudan)

Afrykańskie wioski są dobrze przystosowane do otaczającego je środowiska naturalnego i wiernie odzwierciedlają kulturę danego plemienia.

Bitwa pod Megiddo

Faraon Totmes III pokonał buntowniczą koalicję kananejskich państw wasalnych pod wodzą króla Kadeszu.

Bogowie starożytnego Egiptu

Mitologia starożytnego Egiptu roi się aż od niezwykłych stworzeń, którym Egipcjanie przypisywali boskie moce.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych, typowych pomieszczeń.

Kamień z Rosetty

Dzięki kamieniowi z Rosetty udało się rozwiązać tajemnicę hieroglifów.

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Obóz Beduinów

Styl życia półkoczowniczych plemion "mieszkańców pustyni" doskonale przystosowany był do warunków klimatycznych i środowiskowych.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Topografia historyczna (miejsca wydarzeń)

Dzięki ćwiczeniu z mapą konturową zapoznamy się z ważnymi miejscami historycznymi na świecie.

Ubiory starożytnych Egipcjan

W starożytnym Egipcie kobiety i mężczyźni nosili charakterystyczne stroje i biżuterię.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Dolmen

Dolmeny znajdujące się na terenie dzisiejszej Holandii zostały zbudowane ponad pięć tysięcy lat temu.

Grób Tutanchamona (XIV wiek p.n.e.)

Jedną z największych sensacji XX wieku było odnalezienie grobowca egipskiego faraona.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Bitwa pod Kadesz (1285 p.n.e.)

Jedna z największych bitew Starożytnego Bliskiego Wschodu (stoczona pomiędzy wojskami egipskimi a hetyckimi), została nierozstrzygnięta.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Od epoki kamienia do epoki żelaza

Scena ta pokazuje nam, jak zmieniała się siekiera, starożytne narzędzie użytkowe, w kolejnych epokach archeologicznych.

Added to your cart.