Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

Chemia

Etykiety

pentatlenku fosforu, Fosfor, Kwas fosforowy, tlenek, spalin, stowarzyszenie, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Ogólne informacje

Masa molowa: 141,94 g/mol

Temperatura topnienia: 340 °C

Gęstość: 2,39 g/cm³

Właściwości

Bezbarwna, bezwonna substancja krystaliczna o silnych właściwościach absorbujących. W temperaturze ponad 300 °C sublimuje. Roztworem wodnym pięciotlenku difosforu jest kwas fosforowy. Pięciotlenek difosforu łatwo dimeryzuje, tworząc dekatlenek tetrafosforu. W określonych warunkach, w drodze dehydratacji przekształca etanol w eten, metanol w styren, a kwas siarkowy w tritlenek siarki.

Otrzymywanie, występowanie

Powstaje w wyniku utlenienia, spalenia fosforu białego lub czerwonego, przybierając postać białego dymu, proszku.

Zastosowanie

Używany jest jako środek suszący do gazów, płynów i ciał stałych, w procesach kondensacji i polimeryzacji oraz do wyrobu fosfatów organicznych i nieorganicznych.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest alotropową odmianą fosforu.

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Ditlenek krzemu (SiO₂)

Związek krystaliczny, powszechnie występuje w postaci kwarcu.

Added to your cart.