Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Historia

Etykiety

Habsburgska para cesarska, Franciszek Józef, Elisabeth, Habsburg, Sisi, Wiedeń, królowa, monarchia, Austria, cesarz, cesarzowa, dynastia, imperium, księżniczka, Hungarians, książę, korona

Powiązane treści

Pytania

 • Kto był współczesnym Franciszka Józefa I?
 • W jakim wieku zmarł Franciszek Józef?
 • Kto zamordował cesarzową Elżbietę?
 • Kiedy Franciszek Józef I panował jako cesarz Austrii?
 • Kiedy Franciszek Józef I był koronowany na cesarza Austrii?
 • Kto zasiadał na tronie Austrii przed Franciszkiem Józefem I?
 • Kto był następcą na tronie Austrii po Franciszku Józefie I?
 • Z jakiej dynastii pochodził Franciszek Józef I?
 • Które imię NIE jest odpowiednikiem imienia Franciszka Józefa?
 • Gdzie urodził się Franciszek Józef I?
 • Gdzie zmarł Franciszek Józef I?
 • Jak zmarł Franciszek Józef I?
 • Ile lat panował na tronie Austrii cesarz Franciszek Józef I?
 • Jaka wojna miała miejsce za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Które ze zdarzeń NIE miało miejsca za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Gdzie urodziła się cesarzowa Elżbieta?
 • Gdzie zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Jak zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Ile dzieci urodziło się ze związku małżeńskiego Franciszka Józefa I i cesarzowej Elżbiety?
 • W jakim mieście znajduje się Hofburg?
 • Jak nazywała się ówczesna oficjalna rezydencja cesarzy austriackich?
 • Gdzie NIE była podczas swoich podróży cesarzowa Elżbieta?
 • Jakie zwierze można zobaczyć w herbie rodowym Habsburgów?
 • Który władca był założycielem dynastii Habsburgów?
 • Kto NIE był współczesnym Franciszka Józefa I?
 • Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w stosunku do Franciszka Józefa I?
 • Które z imion NIE było imieniem Elżbiety?
 • Jak potocznie nazywano cesarzową Elżbietę?
 • W jakim wieku zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Kiedy odbył się ślub Franciszka Józefa I i Elżbiety Bawarskiej?
 • Które ze zdarzeń NIE miało miejsca za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Z jakiego rodu pochodziła Elżbieta, cesarzowa austriacka?
 • Jaki był oficjalny tytuł Elżbiety przed ślubem z Franciszkiem Józefem I?
 • Skąd wywodzi się nazwa rodu Habsburgów?

Sceny

Para cesarska

Początki dynastii Habsburgów sięgają X wieku. Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii.

Rudolf I, król Niemiec, był pierwszym z rodu, którego w 1273 r. wybrano na władcę.

W późniejszej historii przedstawiciele tej dynastii panowali jako cesarze rzymsko-niemieccy, oraz jako królowie w Czechach, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech i wielu innych krajach.

W XVI wieku dynastia rozpadła się na dwie oddzielne gałęzie: hiszpańską i austriacką. Siedzibą i rezydencją władców tej ostatniej stał się Pałac Hofburg w Wiedniu.

Ustanowienie dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej nastąpiło w 1736 roku, gdy Franciszek Stefan, książę Lotaryngii, i Maria Teresa, arcyksiężna Austrii zawarli związek małżeński. Z tej dynastii pochodzili kolejni cesarze rzymsko-niemieccy do 1806 roku włącznie, a do 1918 roku, z dynastii tej wywodzili się arcyksiążęta Austrii, królowie Węgier i Czech oraz cesarze Austrii.

Cesarz

Arcyksiąże Franciszek Józef Habsbursko-Lotaryński urodził się 18 sierpnia 1830 r. w Wiedniu. Był najstarszym dzieckiem arcyksięcia Franciszka Karola Habsburga i księżniczki bawarskiej Zofii Wittelsbach.

Po skłonieniu Ferdynanda I do abdykacji i zdecydowanej interwencji matki, Franciszek Józef został wybrany, z pominięciem zasad dziedziczenia, cesarzem Austrii w grudniu 1848 r. Mimo młodego wieku, władzę nad imperium przejął zdecydowaną ręką.

W 1867 r. nastąpiło porozumienie z Węgrami, w następstwie czego powstało Cesarstwo Austro-Węgierskie, a Franciszek Józef został równocześnie koronowany na „Apostolskiego Króla Węgier”.

Franciszek Józef I panował na tronie Cesarstwa do 1916 roku, kiedy zmarł z powodu ciężkiego zapalenia płuc. Jego 68-letnie panowanie jest najdłuższym, nieprzerwanym panowaniem w historii dynastii Habsburgów.

Cesarzowa

Elżbieta Amalia Eugenia Wittelsbach, księżniczka bawarska urodziła się w Monachium w dniu 24 grudnia 1837 roku, jako druga córka księcia Maksymiliana Józefa Bawarskiego i księżnej Marii Ludwiki Wilhelminy. Elżbieta pochodziła z rodziny Wittelsbachów, jednej z najstarszych rodzin szlacheckich w Niemczech.

W 1853 roku, w wieku 16 lat wraz z matką towarzyszyła swojej starszej siostrze Helenie, w drodze na spotkanie z austriackim cesarzem Franciszkiem Józefem I.

Cesarz w dniu swoich 24. urodzin poprosił o rękę pięknej i inteligentnej Elżbiety. Po okresie zaręczyn ślub odbył się w dniu 24 kwietnia 1854 r. w kościele Augustianów w Wiedniu.

Na początku ich małżeństwo było szczęśliwe. W 1855 roku 17-letnia cesarzowa urodziła ich pierwszą córkę, Zofię Fryderykę, a rok później Gizelę. W 1858 roku na świat przyszedł ich syn i następca tronu, Rudolf. W 1868 r. urodziło się ich ostatnie dziecko, Maria Waleria.

Śmierć dwuletniej Zofii Fryderyki bardzo wstrząsnęła młodą Sisi. Źle znosiła sztywną dworską etykietę, dlatego większość swojego czasu spędzała na podróżach. Po samobójczej śmierci Rudolfa w 1889 roku, do końca swojego życia chodziła ubrana w czerń.

Powszechnie lubiana cesarzowa Elżbieta, potocznie zwana Sisi, zginęła z rąk włoskiego anarchisty zamachowca, Luigi Lucheni-ego, nad brzegiem Jeziora Genewskiego w 1898 roku.

Powiązane treści

Mapa administracyjna Austrii

Animacja pokazuje podziały administracyjne Austrii

Opatctwo Benedyktynów w Melku (Austria)

Opactwo Zakonu Benedyktynów w Melku, o 900 letniej historii, jest położone nad brzegiem Dunaju.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Zamek Esterhazy (Fertőd)

Kompleks budynków i park otaczający pałac w Fertőd zasłużenie bywa nazywany "węgierskim Wersalem".

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Maharadża indyjski z żoną (XVIII wiek)

Władcy indyjscy wierni religii hinduizmu, tzw. maharadżowie, byli władcami różnych obszernych regionów Indii.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Added to your cart.