Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Historia

Etykiety

Habsburgska para cesarska, Franciszek Józef, Elisabeth, Habsburg, Sisi, Wiedeń, królowa, monarchia, Austria, cesarz, cesarzowa, dynastia, imperium, księżniczka, Hungarians, książę, korona

Powiązane treści

Pytania

 • Kto był współczesnym Franciszka Józefa I?
 • W jakim wieku zmarł Franciszek Józef?
 • Kto zamordował cesarzową Elżbietę?
 • Kiedy Franciszek Józef I panował jako cesarz Austrii?
 • Kiedy Franciszek Józef I był koronowany na cesarza Austrii?
 • Kto zasiadał na tronie Austrii przed Franciszkiem Józefem I?
 • Kto był następcą na tronie Austrii po Franciszku Józefie I?
 • Z jakiej dynastii pochodził Franciszek Józef I?
 • Które imię NIE jest odpowiednikiem imienia Franciszka Józefa?
 • Gdzie urodził się Franciszek Józef I?
 • Gdzie zmarł Franciszek Józef I?
 • Jak zmarł Franciszek Józef I?
 • Ile lat panował na tronie Austrii cesarz Franciszek Józef I?
 • Jaka wojna miała miejsce za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Które ze zdarzeń NIE miało miejsca za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Gdzie urodziła się cesarzowa Elżbieta?
 • Gdzie zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Jak zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Ile dzieci urodziło się ze związku małżeńskiego Franciszka Józefa I i cesarzowej Elżbiety?
 • W jakim mieście znajduje się Hofburg?
 • Jak nazywała się ówczesna oficjalna rezydencja cesarzy austriackich?
 • Gdzie NIE była podczas swoich podróży cesarzowa Elżbieta?
 • Jakie zwierze można zobaczyć w herbie rodowym Habsburgów?
 • Który władca był założycielem dynastii Habsburgów?
 • Kto NIE był współczesnym Franciszka Józefa I?
 • Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w stosunku do Franciszka Józefa I?
 • Które z imion NIE było imieniem Elżbiety?
 • Jak potocznie nazywano cesarzową Elżbietę?
 • W jakim wieku zmarła cesarzowa Elżbieta?
 • Kiedy odbył się ślub Franciszka Józefa I i Elżbiety Bawarskiej?
 • Które ze zdarzeń NIE miało miejsca za czasów panowania Franciszka Józefa I?
 • Z jakiego rodu pochodziła Elżbieta, cesarzowa austriacka?
 • Jaki był oficjalny tytuł Elżbiety przed ślubem z Franciszkiem Józefem I?
 • Skąd wywodzi się nazwa rodu Habsburgów?

Sceny

Powiązane treści

Epoka wiktoriańska

Niniejsza prezentacja przedstawia skrajności epoki wiktoriańskiej na przykładzie sali tronowej i przytułku dla ubogich (tzw. Domu Pracy).

Mapa administracyjna Austrii

Animacja pokazuje podziały administracyjne Austrii

Opatctwo Benedyktynów w Melku (Austria)

Opactwo Zakonu Benedyktynów w Melku, o 900 letniej historii, jest położone nad brzegiem Dunaju.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Zamek Esterhazy (Fertőd)

Kompleks budynków i park otaczający pałac w Fertőd zasłużenie bywa nazywany "węgierskim Wersalem".

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Maharadża indyjski z żoną (XVIII wiek)

Władcy indyjscy wierni religii hinduizmu, tzw. maharadżowie, byli władcami różnych obszernych regionów Indii.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Added to your cart.