Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Historia

Etykiety

Knossos, pałac, starożytność, architektura, budynek, struktura, historia, Kreta, Epoka Brązu, Cywilizacja minojska, malowidło naścienne, freski, ulga, Minotaur, labirynt, Ariadna, Tezeusz, legenda, mit, Dedel, Minos, Sir Arthur John Evans, archeologia

Powiązane treści

Pytania

 • Na której wyspie znajdował się Pałac w Knossos?
 • W pobliżu którego miasta znajdują się pozostałości Pałacu w Knossos?
 • Z której epoki pochodzą budowle pałacowe?
 • Kto odkrył pozostałości pałacu?
 • Jaka budowla w mitologii łączy się z pałacem? (najprawdopodobniej w epoce rzymskiej)
 • Kto według mitologii żył w labiryncie?
 • Głowę którego zwierzęcia otrzymał potwór żyjący w labiryncie?
 • Kto (według mitologii) zwyciężył żyjącego w labiryncie potwora?
 • Który mitologiczny król wybudował pałac?
 • Kto był zgodnie z mitologią budowniczym i architektem pałacu?
 • W przybliżeniu ile wynosiła powierzchnia kompleksu pałacowego?
 • Co było głównym budulcem pałacu?
 • Czego nie moglibyśmy zobaczyć w ówczesnym pałacu?
 • Kiedy epoka kreteńska przeżywała swój złoty wiek?
 • Czy prawdą jest, że do upadku cywilizacji kreteńskiej przyczynił się także wybuch jednego z wulkanów?
 • Który z narodów podbił kreteńskie państwo?
 • Które ze słów nie jest nazwą greckiego plemienia?
 • Które z twierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do Krety?
 • Co według mitologii przygotował Dedal aby wraz z synem uciec z wyspy?
 • Jak nazywał się syn Dedala?
 • Przy pomocy jakiego narzędzia udało się Tezeuszowi wydostać z labiryntu?

Sceny

Powiązane treści

Dedal i Ikar

Grecki mit opisujący tragedię ojca i syna, którzy pragnęli opuścić wyspę Kretę.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe budynki, o układzie geometrycznym.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Pałac Dioklecjana (Split, Chorwacja)

Ufortyfikowana rezydencja na brzegu morza została zbudowana przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, w pobliżu miejsca jego narodzin.

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Pałac Karola Wielkiego (Akwizgran, IX wiek)

Pałac Karola Wielkiego stanowił ośrodek imperium i był również ostoją kultury.

Zamek Wyszehradzki (Węgry, XV wiek)

Budowa rozpoczęta za czasów Karola I osiągnęła swoją świetność za czasów panowania króla Macieja w postaci wspaniałego zamku.

Added to your cart.