Oaza

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Geografia

Etykiety

Oaza, pustynia, Sahara, warstwy wodonośnej, fontanna artezyjska, rolnictwo, nawadniane Rolnictwo, osada, wiosna, geografia

Powiązane treści

Androctonus

Androctonus jest jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych skorpionów na świecie.

Dromedar

Dromedar zwany inaczej wielbłądem jednogarbnym jest cenionym i niezbędnym zwierzęciem ludności zamieszkującej tereny pustynne.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Obóz Beduinów

Styl życia półkoczowniczych plemion "mieszkańców pustyni" doskonale przystosowany był do warunków klimatycznych i środowiskowych.

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Przymusowe lądowanie pilota na kartach powieści (Mały Książę)

W cieszącej się światową sławą powieści Antoine de Saint-Exupéry'ego pojawia się wątek przymusowego lądowania pilota.

Przywódca plemienia Zulu

Niektóre z afrykańskich plemion, o charakterystycznej kulturze, żyje obecnie na poziomie neolitu.

Rodzaje zagród wiejskich i wsi

Struktura układów przestrzennych zagród wiejskich i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależą od naturalnych warunków geograficznych regionu.

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Słoń afrykański

Największe zwierzę lądowe na Ziemi.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Wieś

Wieś to pierwsza, założona przez człowieka jednostka osadnicza.

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Średniowieczna arabska pompa wodna (al-Dżazari, XIII wiek)

Genialna pompa wodna Al-Dżazariego była wspaniałym przykładem kreatywności średniowiecznych arabskich uczonych.

Afrykańska wioska (Sudan)

Afrykańskie wioski są dobrze przystosowane do otaczającego je środowiska naturalnego i wiernie odzwierciedlają kulturę danego plemienia.

Styl życia Eskimosów

Igloo jest domem mieszkalnym Eskimosów, żyjących w obszarach arktycznych.

Urządzenia metereologiczne (poziom podstawowy)

Animacja prezentuje urządzenia służące badaniom zjawisk atmosferycznych.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Added to your cart.