Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Historia

Etykiety

Babilon, Babel, Mezopotamia, Marduk, Koldewey, Wiszące ogrody Semiramidy (wiszące ogrody Babilonu), Isztarowa brama, Eufrates, Cuda świata starożytnego, Irak, kościół, Świątynia dzielnicy, Asyryjczycy, fortyfikacja, Imperium Perskie, Aleksander Wielki, państwo-miasto, budynek, struktura, ozdobna brama, imperium, mur obronny, gliny cegły, pałac, królewski, pobyt, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Nad jaką rzeką leżało miasto Babilon?
 • Kto założył dawne Imperium Babilońskie?
 • Kto był głównym bogiem Babilonu?
 • W którym wieku panował Hammurabi?
 • Jaka była całkowita długość zewnętrznych murów miasta?
 • Jaka była wysokość Bramy Isztar?
 • Które zwierzę nie jest przedstawione na ozdobnych murach Babilonu?
 • Według Herodota, ile wież zostało zbudowanych wzdłuż murów Babilonu?
 • Jaki był kolor glazurowanych cegieł, które pokrywały ściany Babilonu?
 • Ile jest takich budowli, które związane są z Babilonem, i które zalicza się do cudów starożytnego świata?
 • Na terenie którego dzisiejszego kraju znajdował się starożytny Babilon?
 • Z czego zrobione były drzwi Bramy Isztar?
 • Jak nazywał się otoczony osobnym murem obszar miasta, na którym stał ziggurat?
 • Która z budowli nie znajdowała się w starożytnym Babilonie?
 • Czy to prawda, że mury Babilonu zostały wymienione jako jeden z cudów starożytnego świata?
 • Za którego z władców ukończono budowę Bramy Isztar?
 • Jaka budowla znajdowała się w dzielnicy świątyni Babilonu?
 • W którym wieku Brama Isztar uzyskała swoją ostateczną formę?
 • Czy to prawda, że dokładna lokalizacja wiszących ogrodów nie jest znana?
 • Której bogini poświęcona była najbardziej monumentalna i najbardziej zdobiona brama w Babilonie?
 • Którym imperium rządził Nabuchodonozor II?
 • Gdzie mieściło się miasto Babilon?
 • Co znaczy ‘Bab-ili’?
 • Który król asyryjski zniszczył Babilon?
 • Jaką nazwę nosiła droga, przy której znajdowała Bramy Isztar?
 • Gdzie obecnie znajduje się zrekonstruowana Brama Isztar?
 • Jak nazywa się typ świątyni charakterystyczny dla architektury sakralnej Mezopotamii?
 • Która biblijna budowla ma związek z zigguratem w Babilonie?
 • Jakiemu bóstwu był poświęcony należał babiloński ziggurat?
 • Jakiemu bóstwu poświęcona była dzielnica świątyni Babilonu?
 • Czego boginią NIE była Isztar?

Sceny

Powiązane treści

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych, typowych pomieszczeń.

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Zakazane Miasto (Pekin, XVII w.)

Zakazane Miasto to jeden z najbardziej imponujących, a zarazem najbardziej zagadkowych obiektów zabytkowych z okresu cesarskich Chin.

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Namdaemun (Seul, XIV w.)

Największym skarbem narodowym Korei Południowej jest Namdaemun, która była niegdyś główną bramą wjazdową do miasta Seul.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Piramida Dżesera (Sakkara, XXVII wiek p.n.e.)

Piramida schodkowa zbudowana w XXVII wieku p.n.e. była pierwszą piramidą starożytnego Egiptu.

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Twierdza w Nizwie (Oman, XVII w.)

Okrągła wieża największej fortecy Półwyspu Arabskiego miała bardzo pomysłowy system obronny.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Wielki Mur Chiński

Zadaniem obronnego systemu fortyfikacji było zapobieganie inwazji koczowniczych plemion z północy.

Wojownik perski (V wiek p.n.e.)

Wyśmienici łucznicy, niosący postrach, byli członkami starożytnego wojska perskiego.

Added to your cart.