Metropolia

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Geografia

Etykiety

metropolia, osada, Funkcje, populacja, problemy społeczne, służby socjalne, struktura, Struktura osadnicza, obszar zlewni, aglomeracja, miejsce zamieszkania, globalne miasta, geografia, społeczeństwo, Geografia

Powiązane treści

Miasta świata

Animacja jest zestawieniem, pomagającym poprzez zabawę, w zapamiętaniu położenia głównych miast na Ziemi i związanych z nimi ważnych informacji.

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Azji

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Europy

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Miasto

Miasto to jednostka osadnicza pełniąca centralne funkcje.

Park przemysłowy

Zapewnia dla przedsiębiorstw odpowiednie warunki infrastrukturalne i usługowe.

Wieś

Wieś to pierwsza, założona przez człowieka jednostka osadnicza.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Metro

Najszybszy szynowy środek transportu miejskiego.

Naziemne pojazdy komunikacji publicznej napędzane energią elektryczną

Tramwaje i trolejbusy coraz częściej wykorzystywane są w dużych miastach ze względu na to, że są one przyjazne środowisku.

Nowoczesny budynek biurowy

Przy projektowaniu nowoczesnych biurowców ważnym aspektem jest oszczędność energii i użytkowanie przyjazne dla środowiska.

Wieżowce (Drapacze chmur)

Budynki wspinające się ku niebu są również wiecznymi pamiątkami tysiącletniej historii i rozwoju technicznego ludzkości.

Added to your cart.