Merkury

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Geografia

Etykiety

Rtęć, Układ Słoneczny, Planety wewnętrzne, skalista planeta, Słońce, planeta, astronomia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Układ Słoneczny

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun

Merkury jest jedną z planet Układu Słonecznego, położoną najbliżej Słońca płanetą wewnętrzną. To najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym. Dwa księżyce, Ganimedes, krążący wokół Jowisza, i Tytan, krążący wokół Saturna, są od niej większe. To planeta skalista (typu ziemskiego), jest drugą najgęstszą planetą Układu Słonecznego (5,43 g/cm³) o dużym, bogatym w żelazo jądrze. Spoglądając z Ziemi wygląda jakby zawsze była blisko Słońca, nie odchyla się od niego dalej niż o 22 stopnie, objawia się w fazach podobnych do księżycowych.

Merkury

 • oś obrotu Merkurego
 • linia prostopała do plaszczyzny orbity Merkurego
 • płaszczyzna orbity Merkurego
 • orbita Merkurego wokół Słońca
 • równik Merkurego
 • 2,1°

Dane:

średnica: 4879,4 km (0,383 średnicy Ziemi)

masa: 3,302 · 10²³ kg (0,055 masy Ziemi)

średnia gęstość: 5,43 g/cm³

grawitacja powierzchniowa: 0,378 ziemskiego g

temperatura powierzchniowa: pomiędzy –180 °C i+430 °C

liczba księżyców: 0

okres rotacji: 58,6 dni

nachylenie osi: 2,1°

średnia odległość od Słońca: 57 909 176 km = 0,38 a.j = 3,22 minut świetlnych

spłaszczenie elipsy orbity wokół Słońca: 0,206

rok gwiazdowy: 87,97 dni (3/2 czasu obrotu)

Przekrój Merkurego

 • skorupa - Ma grubość 100-300 km, tworzą ją składniki bogate w krzemiany.
 • płaszcz - Ma grubość 600 km, tworzą go krzemiany.
 • jądro - Jest stosunkowo duże, ma średnicę ok.3600 km, najprawdopodoniej jest w stanie ciekłym, składa się przede wszystkim z żelaza.

Orbita Merkurego

 • Merkury
 • Słońce
 • średnia odległość od Słońca: 57 909 176 km
 • okres orbitalny: 87,97 dni
 • orbita Merkurego

Animacja

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • oś obrotu Merkurego
 • linia prostopała do plaszczyzny orbity Merkurego
 • płaszczyzna orbity Merkurego
 • orbita Merkurego wokół Słońca
 • równik Merkurego
 • 2,1°
 • skorupa - Ma grubość 100-300 km, tworzą ją składniki bogate w krzemiany.
 • płaszcz - Ma grubość 600 km, tworzą go krzemiany.
 • jądro - Jest stosunkowo duże, ma średnicę ok.3600 km, najprawdopodoniej jest w stanie ciekłym, składa się przede wszystkim z żelaza.
 • Merkury
 • Słońce
 • średnia odległość od Słońca: 57 909 176 km
 • okres orbitalny: 87,97 dni
 • orbita Merkurego

Narracja

Zapiski na temat obserwacji Merkurego pochodzą z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Przed czwartym wiekiem greccy astrologowie sądzili, że są to dwie planety widoczne o wschodzie i o zachodzie Słońca. Pierwsza z nich otrzymała nazwę Apollo, a druga Hermes. W późniejszym okresie Pitagoras stwierdził, że jest to jedna i ta sama planeta. Rzymianie nazwali planetą imieniem Merkuriusa, rzymskiego boga handlu. Rzymianie utożsamiali go z Hermesem, który w greckiej mitologii był posłańcem bogów, obrońcą podróżujących, przewodnikiem dusz zmarłych.

O planecie wiemy stosunkowo niewiele. Pierwszą sondą badającą Merkurego była sonda Mariner 10, która w latach 1974-1975 zbadała zaledwie 45% powierzchni planety. Drugą sondą była wysłana w 2004 roku sonda MESSENGER, która kilkakrotnie przeleciała wokół Merkurego i wykonała zdjęcia niemalże całej powierzchni planety. W 2011 roku została ona ustawiona na orbicie okołoplanetarnej.

Merkury jest jedną z planet Układu Słonecznego, położoną najbliżej Słońca płanetą wewnętrzną. To najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym. Dwa księżyce, Ganimedes, krążący wokół Jowisza i Tytan, krążący wokół Saturna, są od niej większe.

To planeta skalista (typu ziemskiego), jest drugą najgęstszą planetą Układu Słonecznego (5,43 g/cm³) o dużym, bogatym w żelazo jądrze.

Spoglądając z Ziemi, wygląda jakby zawsze znajdowała się blisko Słońca, nie odchyla się od niego dalej niż o 22 stopnie, objawia się w fazach podobnych do księżycowych.

Powierzchnia Merkurego jest podobna do powierzchni Księżyca, przecinają ją pokryte kraterami płaskowyże wulkaniczne poprzecinane są kraterami i niziny o gładszej powierzchni, ale znajdują się tam również góry fałdowe, obszary skaliste i doliny. Na powierzchni planety rozpościera się basen Caloris, mający średnicę 1400 km, który mógł powstać na skutek ogromnego uderzenia. Na powierzchnię Merkurego dociera sześć razy silniejsze promieniowanie niż na powierzchnię Ziemi. Temperatura oświetlonej półkuli planety jest bardzo wysoka, nieoświetlonej natomiast bardzo niska. Spowodowane jest to śladową atmosferą, która nie wyrównuje temperatury oraz bardzo wolne obroty planety. Spośród wszystkich planet powierzchnia Merkurego ma najmniejsze zdolności odbjania promieni słonecznych.

Z punktu widzenia chemicznego składu materii Merkury jest typem planety ziemskiej. Jego gęstość jest bliska gęstości Ziemi, zawartość żelaza jest prawie dwukrotna. Jądro planety zbudowane jest z żelaza i niklu i stanowi 75% średnicy planety. Jądro stanowi 80% jej masy. Pole magnetyczne Merkurego to zaledwie 1% ziemskiego pola magnetycznego.

Powiązane treści

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa niż masa innch planet razem wziętych.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini przeprowadzała badania Saturna i jego księżyców.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym pierścieniom.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Added to your cart.