Mapa administracyjna Austrii

Mapa administracyjna Austrii

Animacja pokazuje podziały administracyjne Austrii

Geografia

Etykiety

Austria, publiczna administracja, Europa, Europa Środkowa, mapa, Dolna Austria, Górna Austria, Wiedeń, Tyrol, Styria, Karyntia, Vorarlberg, Burgenland, Salzburg, województwo, kanclerz federalny, kanclerz, pobyt, stolica, Stan, miasto, Mapa wiedzy, społeczeństwo, geografia

Powiązane treści

Sceny

Kraje związkowe

 • Burgenland
 • Karyntia
 • Dolna Austria
 • Górna Austria
 • Salzburg
 • Styria
 • Tyrol
 • Vorarlberg
 • Wiedeń

Republika Austrii jest jednym z mniejszych i mniej zaludnionych krajów w Europie o powierzchni ok. 84.000 km² i 8,5 mln ludności. Austria jest parlamentarną republiką federalną.

System administracyjny kraju jest podzielony na cztery poziomy, składające się z federacji, krajów związkowych, powiatów i gmin. Głównym organem wykonawczym w austriackim systemie administracyjnym jest rząd, kierowany przez kanclerza federalnego.

Austria składa się z 9 krajów związkowych. Każde z kraju związkowego posiada swoją stolicę, rząd i parlament, które jednak nie mają znaczącej władzy decyzyjnej. Kraje związkowe kierowane są przez gubernatorów.

Kraje związkowe dzielą się na 95 powiatów. Powiatem zarządza Rada Powiatu ze starostą na czele.

Ponad 2000 gmin, które mają pewną autonomię w świadczeniu usług komunalnych, stanowią czwarty, najniższy poziom austriackiego systemu administracyjnego. Na ich czele stoją burmistrzowie, radni i przedstawiciele samorządów lokalnych.

Stolice krajów związkowych

 • Eisenstadt
 • Klagenfurt
 • Sankt Pölten
 • Linz
 • Salzburg
 • Graz
 • Innsbruck
 • Bregencja
 • Wiedeń

Gra

Zadanie

Austria

 • Niemcy
 • Szwajcaria
 • Włochy
 • Słowenia
 • Węgry
 • Słowacja
 • Czechy
 • Austria

Powiązane treści

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Kraje świata

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Mapa administracyjna Chin

Animacja przedstawia najważniejsze jednostki administracyjne w Chinach.

Mapa administracyjna Holandii

Ta animacja przedstawia podział administracyjny Holandii.

Miasta świata

Animacja jest zestawieniem, pomagającym poprzez zabawę, w zapamiętaniu położenia głównych miast na Ziemi i związanych z nimi ważnych informacji.

Organizacje polityczne i gospodarcze

W minionych latach powstało wiele politycznych i gospodarczych organizacji, zrzeszających kraje z całego świata.

Państwa Europy

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Opatctwo Benedyktynów w Melku (Austria)

Opactwo Zakonu Benedyktynów w Melku, o 900 letniej historii, jest położone nad brzegiem Dunaju.

Added to your cart.