Legendarne starożytne imperia

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Historia

Etykiety

Mezopotamia, Egipt, Persia, Babilon, Rzym, babilońskiej Imperium, Nowe Królestwo Egiptu, Imperium neo-asyryjskie, Imperium Achaemenid, Imperium Macedońskie, Maurya Imperium, Római Birodalom, Starożytny Rzym, Indie, starożytność, imperium, podbój, Kraj, kraje, władcy, kontynenty, historia, stolica, mapa, granica, Mapa wiedzy, ślepy na mapie

Powiązane treści

Sceny

Starożytne imperia

W znaczeniu politycznym, Imperium to rozległe terytorialnie państwo (lub formacja państwowa), w którego skład wchodzi wiele grup etnicznych i krajów. Imperia są zazwyczaj kulturowo i etnicznie bardzo zróżnicowane.

Na przestrzeni dziejów legendarne imperia powstawały prawie wyłącznie poprzez podbój (użycie siły militarnej) lub w wyniku przymusu ekonomiczno-politycznego.
Ich wspólną cechą było również to, że wszystkie posiadały silną władzę centralną.

Imperium Starobabilońskie XVIII w. p.n.e.

 • Babilon - Stolica Imperium Babilońskiego. Została założona w XIX wieku p.n.e., jednak uważa się, że miasto istniało już w 4 tysiącleciu p.n.e.
 • Ur
 • Niniwa
 • Tygrys
 • Eufrates
 • Zatoka Perska

Imperium Starobabilońskie powstało w XVIII wieku p.n.e. na skutek podbojów militarnych Hammurabiego. Dzięki ciągłej ekspansji i sprytnej polityce, udało mu się zjednoczyć pod swoim panowaniem niemal całą Mezopotamię.

Krótkotrwałe, ale silne i dobrze zorganizowane imperium rozpadło się po śmierci Hammurabiego, głównie z powodu najazdów Hetytów i Kasytów w XVI wieku p.n.e.

Nowe Królestwo Egiptu XV w. p.n.e.

 • Teby - Starożytna egipska nazwa to Uaset. Przez znaczny okres czasu pełniły funkcję stolicy Średniego Państwa, a także Nowego Państwa Egiptu.
 • Memphis
 • Giza
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czerwone
 • Nil

Okres Nowego Królestwa Egiptu rozpoczął się w XVI wieku p.n.e., po wypędzeniu Hyksosów. To wtedy Egipt stał się imperium. Stolicą Egiptu ponownie zostały Teby.

Ataki zewnętrzne oraz dręczące królestwo wewnętrzne problemy polityczne i gospodarcze w XI wieku p.n.e. doprowadziły do upadku tego niegdyś kwitnącego imperium.

Nowe Imperium Asyryjskie VII w. p.n.e.

 • Babilon
 • Teby
 • Niniwa - Pierwotna akadyjska nazwa to Ninua. Była stolicą Imperium Nowoasyryjskiego od 705 r. p.n.e. do 612 r. p.n.e.
 • Jeruzalem
 • Tyr
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czerwone
 • Nil
 • Tygrys
 • Eufrates
 • Zatoka Perska

W X wieku p.n.e. Asyria ponownie się umocniła. Dzięki reformom i ogromnym podbojom militarnym, Imperium Nowoasyryjskie stało się jednym z najbardziej wpływowych imperiów epoki w tym regionie.

Osłabione z powodu czynników wewnętrznych i zewnętrznych imperium ostatecznie rozpadło się w VII wieku p.n.e. wraz z pojawieniem się Imperium Nowobabilońskiego i Medów.

Imperium Achemenidów V w. p.n.e.

 • Susa - Stolica Elamu, a następnie zimowa rezydencja władców perskich, Achemenidów. To jedno z najstarszych miast w historii.
 • Ecbatana - Letnia siedziba władców perskich za panowania dynastii Achemenidów.
 • Persepolis - Staroperska Parsa, miasto założone przez Dariusza I. Funkcjonowało jako sakralna stolica imperium Achemenidów.
 • Pasargady - Źródła historyczne wskazują, że w tym mieście koronowani byli perscy władcy. Można przypuszczać, że była to pierwsza stolica Imperium Achemenidów.
 • Babilon
 • Memphis
 • Jeruzalem
 • Tyr
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czerwone
 • Nil
 • Tygrys
 • Eufrates
 • Zatoka Perska
 • Morze Czarne
 • Morze Kaspijskie
 • Indus

Powstanie Imperium Achemenidów, zwanym też Pierwszym Imperium Perskim, zbiegło się w czaise z upadkiem Monarchii Medów w VI wieku p.n.e. Za panowania dynastii Achemenidów miało ono ogromny zasięg terytorialny i wchłonęło wiele różnych krajów i grup etnicznych.

Imperium posiadające doskonały system administracji publicznej ostatecznie zostało pokonane przez Aleksandra Wielkiego w drugiej połowie IV wieku p.n.e.

Imperium Macedońskie IV w. p.n.e.

 • Pella - Została założona przez króla macedońskiego, Archelaosa I w V w. p.n.e., przejmując rolę stolicy Imperium Macedońskiego od Aigai.
 • Babilon - Aleksander III Wielki zmarł tu, w mieście, które chciał uczynić centrum swojego imperium, w 323 r. p.n.e.
 • Aleksandria - To egipskie miasto było jednym z ulubionych miejsc Aleksandra Wielkiego, które nazwał swoim imieniem.
 • Susa
 • Persepolis
 • Gordion
 • Jeruzalem
 • Tyr
 • Balch
 • Alexandria Bucephalous
 • Memphis
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czerwone
 • Nil
 • Tygrys
 • Eufrates
 • Zatoka Perska
 • Morze Czarne
 • Morze Kaspijskie
 • Indus
 • Hydaspes

Wzrost znaczenia Macedonii nastąpił w IV wieku p.n.e., głównie dzięki doskonałemu wojsku.

Za panowania Filipa II i jego syna Aleksandra III, zwanego Wielkim Macedonia przeżywała swój rozkwit. Dzięki podbojom Aleksandra stała się dużym imperium.

Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku p.n.e., jego imperium rozpadło się na drobne części, zapoczątkowując epokę hellenistyczną.

Imperium Maurjów III w. p.n.e.

 • Pataliputra - Stolica Imperium Maurjów była jednym z największych miast na świecie za panowania Ashoki.
 • Pattala
 • Samapa
 • Morze Arabskie
 • Zatoka Bengalska
 • Ganges
 • Hydaspes
 • Indus

Imperium Maurjów, rządzone przez dynastię Maurjów, powstało w IV wieku p.n.e. Swój rozkwit osiągnęło za panowania Ashoki, który jako pierwszy z powodzeniem zjednoczył prawie całe Indie.

Na początku II wieku p.n.e. imperium znacznie osłabło, a panowanie dynastii Maurjów zakończyło się wraz z zamordowaniem ostatniego członka rodziny.

Imperium Rzymskie II w. p.n.e.

 • Rzym - Wieczne Miasto, było nie tylko stolicą Cesarstwa Rzymskiego, ale także centrum politycznym, religijnym i gospodarczym.
 • Jeruzalem
 • Aleksandria
 • Tyr
 • Memphis
 • Ateny
 • Lutetia
 • Londinium
 • Kartagina
 • Nowa Kartagina
 • Kurenai
 • Bizancjum
 • Ocean Atlantycki
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czarne

Rzym stał się potężnym imperium i władcą basenu Morza Śródziemnego dzięki wojnom prowadzonym przez setki lat. Imperium Rzymskie osiągnęło swój największy zasięg terytorialny na przełomie I i II wieku, za panowania cesarza Trajana.

Pod koniec IV wieku liczne ataki barbarzyńskie doprowadziły do upadku zachodniej części podzielonego na dwie części imperium.

Powiązane treści

Macedonia (Imperium Macedońskie)

Legendarny władca i przywódca wojskowy, Aleksander Wielki, stworzył olbrzymie imperium.

Prowincje i miasta Imperium Rzymskiego

Ta animacja przedstawia wielowiekową historię Imperium Rzymskiego.

Legendarne budowle

Animacja prezentuje arcydzieła architektury, wzniesione przez człowieka na przestrzeni wieków.

Migracje ludności na przestrzeni wieków

Animacja prezentuje największe wędrówki ludów od czasów prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy.

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Żołnierz macedoński (IV wiek p.n.e.)

Żołnierze starożytnego Królestwa Macedonii byli powszechnie uważani za niosących zgrozę wojowników.

Bogowie starożytnego Egiptu

Mitologia starożytnego Egiptu roi się aż od niezwykłych stworzeń, którym Egipcjanie przypisywali boskie moce.

Egipski Faraon z małżonką (II tysiąclecie p.n.e.)

W starożytności, faraoni egipscy, czczeni jako bogowie, byli panami życia i śmierci.

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Rzymski żołnierz (I wiek p.n.e.)

Najemni żołnierze armii starożytnego Rzymu było doskonale wyszkoleni i uzbrojeni.

Starożytne rzymskie maszyny oblężnicze

Podczas oblężeń fortyfikacji, rzymscy najeźdźcy skutecznie wykorzystywali skonstruowane do tego celu machiny oblężnicze.

Taktyki walki starożytnej piechoty rzymskiej

Legioniści starożytnego Cesarstwa Rzymskiego opanowali w mistrzowski sposób taktykę wojskową.

Wynalazki wojskowe Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Jeden z najwybitniejszych greckich uczonych czasów starożytnych zapisał się w historii również dzięki swym wynalazkom wojskowym.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Żaglowiec starożytnego Egiptu

Statki morskie i rzeczne starożytnych Egipcjan to żaglowce wyposażone w wiosła i jeden maszt.

Bitwa na Polach Katalaunijskich (451)

Rzymska armia dowodzona przez Flawiusza Aecjusza powstrzymała inwazję Hunów pod wodzą króla Attyli.

Bitwa pod Akcjum (31 p.n.e.)

Stoczona u brzegów Hellady bitwa morska zakończyła się decydującym zwycięstwem Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem.

Bitwa pod Gaugamelą (331 p.n.e.)

W bitwie, uważanej za taktyczny majstersztyk, Aleksander Wielki odniósł decydujące zwycięstwo nad armią perską.

Bitwa pod Issos (333 p.n.e.)

Wojska Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim, w bitwie pod Issos rozgromiły potężną i mającą przewagę liczebną perską armię Dariusza III.

Bitwa pod Kadesz (1285 p.n.e.)

Jedna z największych bitew Starożytnego Bliskiego Wschodu (stoczona pomiędzy wojskami egipskimi a hetyckimi), została nierozstrzygnięta.

Bitwa pod Megiddo

Faraon Totmes III pokonał buntowniczą koalicję kananejskich państw wasalnych pod wodzą króla Kadeszu.

Bitwa pod Termopilami (480 p.n.e.)

Bitwa toczona w czasie wojen grecko-perskich, wsławiła się jako symbol bohaterskiego poświęcenia życia na polu walki żołnierzy spartańskich króla Leonidasa.

Imperia współczesne

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Kamień z Rosetty

Dzięki kamieniowi z Rosetty udało się rozwiązać tajemnicę hieroglifów.

Kwinkwerma (III wiek p.n.e.)

Galera rzymska, mająca kilka rzędów wioseł, w okresie hellenistycznym była typowym okrętem wojennym.

Legendarne średniowieczne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Macedońska wieża oblężnicza (IV wiek p.n.e.)

Dzięki tej machinie armia Aleksandra Wielkiego skutecznie oblegała nawet umocnione twierdze.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Perski most pontonowy (V wiek p.n.e.)

Dariusz I. jak również Kserkses zbudowali dla swoich potężnych armii most pontonowy przez Cieśninę Bosfor.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Starożytny rzymski obóz wojskowy

Stale rozrastające się imperium rzymskie wznosiło forty wojskowe na podbitych terenach.

Wojownik perski (V wiek p.n.e.)

Wyśmienici łucznicy, niosący postrach, byli członkami starożytnego wojska perskiego.

Żołnierz Konstantyna (IV wiek)

Rozkwit wchodniego imperium rozpoczął się za panowania cesarza rzymskiego, w pierwszym kwartale IV wieku.

Łuk Tytusa (Rzym, I wiek)

Łuk triumfalny, znajdujący się u wejścia do Forum Romanum, wzniesiony został przez cesarza rzymskiego dla upamiętnienia zwycięstwa w wojnie z Żydami.

Alezja (Francja, I wiek p.n.e.)

W 52 p.n.e. wojska rzymskie Juliusza Cezara oblegały bronione przez Wercyngetoryksa miasto galijskie.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Grób Tutanchamona (XIV wiek p.n.e.)

Jedną z największych sensacji XX wieku było odnalezienie grobowca egipskiego faraona.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Pałac Dioklecjana (Split, Chorwacja)

Ufortyfikowana rezydencja na brzegu morza została zbudowana przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, w pobliżu miejsca jego narodzin.

Starożytne indyjskie słonie bojowe

Słonie bojowe, zwane "czołgami antyku", były skutecznie używane przez hindusów, w licznych bitwach.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Added to your cart.