Legendarna podróż Darwina

Legendarna podróż Darwina

Podróż Karola Darwina, XIX-wiecznego brytyjskiego przyrodnika, żaglowcem HMS Beagle walnie przyczyniła się do powstania jego teorii ewolucji.

Historia

Etykiety

Darwin, Wyspy galapagos, HMS Beagle, Karol Darwin, Rodzaje, teoria ewolucji, Zięby Darwina, przyrodnik, biologia, naturalna selekcja, Badacz, odkrywca, odkrycie, opłynięcie Ziemi, obserwacja, Badania, zbieranie danych, Pacyfik, statek, czasy nowożytne, płynąć statkiem, Historia nauki, historia, _javasolt

Powiązane treści

Żaglowce

Szkuner, zazwyczaj używany jako handlowy statek żaglowy, pojawił się w XVI-XVII wieku w Holandii.

Żółw błotny

Animacja pokazuje budowę żółwia, połączenie szkieletu ze skorupą.

Dront dodo

Dodo to gatunek dużego, wymarłego ptaka nielotnego, występującego na wyspie Mauritius. Stał się symbolem wymarłych gatunków.

Epoka wiktoriańska

Niniejsza prezentacja przedstawia skrajności epoki wiktoriańskiej na przykładzie sali tronowej i przytułku dla ubogich (tzw. Domu Pracy).

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Latimeria (ryba)

Żyjąca skamieniałość, ważny gatunek z punktu widzenia ewolucji kręgowców lądowych.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Polinezyjski katamaran

Polinezyjczycy pokonywali ogromne odległości na swoich specjalnie zaprojektowanych statkach.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Ubiory z epoki nowożytnej w zachodniej Europy (XIX w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Brytyjski okręt wojenny (XVIII wiek)

Na przełomie XVII-XIX wieku Anglicy odgrywali czołową rolę w budowie wojennych okrętów żaglowych.

Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców rozpoczyna się wraz z powstaniem komórek rozrodczych jednostki i kończy się wraz z powstaniem komórek rozrodczych następnej generacji.

Działa okrętowe (XVII wiek)

Armaty, po rozpowszechnieniiu się na lądzie, pojawiły się również w działaniach wojennych na morzu.

Fizycy, którzy zmienili świat

Działalność tych wybitnych naukowców miała olbrzymi wpływ na rozwój fizyki.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otoczone są ze wszystkich stron przez oceany.

Warsztat Galileusza

Dorobek naukowy Galileusza przyczynił się w dużej mierze do rozwoju fizyki i astronomii.

Added to your cart.