Kryty wóz bojowy, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1485 r.)

Kryty wóz bojowy, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1485 r.)

Leonardo swoim projektem wskazał rozwiązanie problemu bezpieczeństwa, mobilności i dużej siły ogniowej.

Nauka o sztukach wizualnych

Powiązane treści

Sceny

Kryty wóz bojowy

Kryty wóz bojowy (ok. 1485)

Pomysł zakrycia wozów bojowych pojawił się już w starożytności. Inżynierowie renesansu na nowo podjęli ten temat.

Jednym z najbardziej znanych projektów Leonarda był również kryty wóz bojowy. Maszyna odpowiadała wszystkim wymogom niezbędnym na placu boju: była bezpieczna, mobilna i posiadała dużą moc ogniową.

Konstrukcja

  • otwarta wieża obserwacyjna
  • obudowa
  • drabina
  • podstawa armat
  • lufa armatnia
  • obręcz usztywniająca
  • koło
  • konstrukcja napędu
  • podwozie

Powiązane treści

Maszyny artyleryjskie, wynalazki Leonarda da Vinci

Kreatywność Leonarda objawiała się również w projektach różnych maszyn artyleryjskich.

Maszyny oblężnicze, wynalazki Leonarda da Vinci

Leonardo wpisał się do podręczników historii nie tylko jako natchniony artysta, ale również jako wybitny inżynier wojskowy.

Śmigłowiec, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1489 r.)

Polihistor uważał, że przy odpowiedniej prędkości obrotowej jego śmigło będzie w stanie wznieść się ku górze.

Lotnia, wynalazek Leonarda da Vinci (1487-1489)

Wzorem do skonstruowania lotni były ptasie skrzydła, pomysłem do skonstruowania urządzenia była natomiast błędna teoria.

Mechaniczne skrzydła, wynalazki Leonarda da Vinci (1493-1495)

Maszyna ta jest mistrzowskim projektem polihistora renesansu związanym z zagadnieniem lotu.

Most obrotowy, wynalazek Leonarda da Vinci (147-1489)

Wśród projektów Leonarda znajdują się również prace związane z projektami mostów. Poniższy szczególny most pozwalał na niezakłóconą żeglugę również po jego...

Działa okrętowe (XVII wiek)

Armaty, po rozpowszechnieniiu się na lądzie, pojawiły się również w działaniach wojennych na morzu.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Samolot, wynalazek Leonarda da Vinci (1488-1489)

Wyjątkowo złożony wynalazek miał naśladować etapy lotu ptaków.

Szyk wozowy taborytów

Zastosowanie wozów bojowych udoskonalili w XV w. czescy husyci.

Wozy bojowe (I wojna światowa)

Czołgi, które zostały skonstruowane w połowie lat 10. XX wieku, bardzo szybko stały się kluczowym sprzętem sprzętem wojennych operacji lądowych.

Wozy bojowe (II wojna światowa)

Podczas II wojny światowej w bitwach lądowych główną rolę odgrywały wozy bojowe tzw. czołgi.

Added to your cart.