Kondensator

Kondensator

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia i przechowywania energii w postaci ładunku elektrycznego.

Fizyka

Etykiety

kondensator, Napięcie, ładować, błysk, Pociąg, uzbrojenie, izolatorem, Wydajność, pole elektryczne, prąd elektryczny, Energia, Prąd przemienny, Natęż. prądu, obwód prądu, żródło energii, izolator, prąd stały, electro, elektryczny, elektroda, elektron, fizyka, układ scalony, technika

Powiązane treści

Sceny

Działanie

 • źródło prądu
 • kondensator - Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia i przechowywania energii w postaci ładunku elektrycznego.
 • odbiornik

Rodzaje

 • superkondensator - To kondensator elektryczny dwuwarstwowy. Jego pojemność elektryczna jest kilka tysięcy razy większa niż innych kondensatorów. W praktyce wykorzystywany jest w przypadkach, kiedy konieczne jest nagłe pobranie i oddanie dużej wartości mocy, na przykład przy błysku flesza aparatu fotograficznego, magazynowaniu energii hamowania samochodu, rozruchu silnika lokomotywy. Stale rośnie obszar jego wykorzystania.
 • kondensator elektrolityczny - W tym rodzaju kondensatora jedna z elektrod wykonana jest z metalu, a materiałem izolacyjnym jest znajdujący się na okładce tlenek metalu. Drugą okładką jest żel lub elektrolit na bazie płynu. Zastosowanie: zasilacze i płyty główne komputerów.
 • kondensator mikowy - Znajdujący się pomiędzy okładkami materiał izolujący wykonany jest z miki.
 • kondensator ceramiczny - Posiada ceramiczny materiał izolujący. Kondensator produkowany w największej ilości.

Budowa

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia i przechowywania energii w postaci ładunku elektrycznego. Najprostszy jest kondensator płaski, składający się z dwóch równoległych płytek metalowych. Płytki te, będące elektrodami kondensatora, nazywamy okładkami. Pomiędzy elektrodami znajduje się dielektryk. Dielektryk służy do izolacji elektrod, a jednocześnie zwiększa pojemność kondensatora, czyli ilość pobieranego ładunku.

Ładowanie

 • okładki - Metalowe elektrody o dużej powierzchni.
 • dielektryk - Izoluje od siebie dwie elektrody. Jest w stanie powiększyć ilość ładunku gromadzonego w kondensatorze. Dielektryk charakteryzowany jest przez wartość względnej przenikalności dielektrycznej (elektrycznej): wskazuje ona iloktrotnie wzrosła ilość ładunku na kondensatorze, jeżeli pomiędzy okładkami, zamiast próżni, znajduje się jakiś inny materiał izolujący.
 • linie elektroenergetyczne - W rzeczywistości nie istnieją. Służą do obrazowego przedstawienia struktury pola elektrycznego: gęstość linii oznacza siłę pola.
 • ładunek (Q)
 • napięcie (U)
 • pojemność (C)
 • C=Q/U

Kondensator możemy naładować przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania. Podczas ładowania negatywne ładunki elektryczne sá przenoszone z jednej elektrody na drugą. Na skutek różnicy potencjałów, pomiędzy dwoma elektrodami tworzy się pole elektryczne, a wraz z nim powstaje napięcie elektryczne.

Wielkość napięcia elektrycznego zależy od pracy, jaką trzeba wykonać, aby przenieść jednostkowy ładunek z jednej okładki kondensatora na drugą.

Powierzchnia okładek

 • ładunek (Q)
 • napięcie (U)
 • pojemność (C)
 • C=Q/U

Pojemność kondensatora, czyli zdolność gromadzenia ładunku, zależy od kształtu i rozmiaru kondensatora, oraz od materiału dielektryka, umieszczonego pomiędzy okładkami. Pojemność kondensatora określa nie tylko to, ile ładunku może on zgromadzić, ale również pod jakim napięciem zdolny jest ten ładunek magazynować.

Ponieważ napięcie pomiędzy dwoma okładkami kondensatora jest wprost proporcjonalne do zgromadzonego na nich ładunku, dlatego stosunek tych dwóch wartości jest stały. Ten współczynnik zwany jest pojemnością. Czyli C=Q/U.

Pojemność możemy zmieniać różnymi metodami. Jedną z metod zwiększania pojemności jest powiększenie powierzchni okładek.
Pojemność jest wprost proporcjonalna do powierzchni okładek, więc jeśli powierzchnia okładek wzrośnie, powiedzmy, dwukrotnie, to również dwukrotnie powiększy się pojemność.

Odległość między okładkami

 • ładunek (Q)
 • napięcie (U)
 • pojemność (C)
 • C=Q/U

Pojemność kondensatora możemy również zwiększyć zmniejszając odległości pomiędzy okładkami, w ten sposób bowiem zmniejszamy napięcie, a wielkość ładunku pozostaje niezmienna.

Dielektryk

 • ładunek (Q)
 • napięcie (U)
 • pojemność (C)
 • C=Q/U

Ważnym czynnikiem, który wpływa na pojemność kondensatora jest również przenikalność dielektryczna izolatora pomiędzy okładkami.
Jeśli pole pomiędzy okładkami nie jest wypełnione próżnią, tylko materiałem izolacyjnym, wówczas spada napięcie pola, a co za tym idzie, jego natężenie, przy niezmiennej wielkości ładunku. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem ładunku, znajdującego się na okładkach, w materiale izolacyjnym powstaje rozdział ładunków elektrycznych. W materiale izolacyjnym tworzy się napięcie pomiędzy przesuniętymi ładunkami, którego kierunek jest przeciwny do kierunku napięcia pomiędzy okładkami. Zastosowanie izolatora skutkuje więc zmniejszeniem napięcia pomiędzy okładkami, wobec czego pojemność zostaje zwiększona.

Przenikalność dielektryczna powietrza jest równa przenikalności dielektrycznej próżni, jej wartość wynosi 1. Przenikalność dielektryczna polietylenu wynosi 2, co oznacza, że umożliwia on magazynowanie dwukrotnie większej liczby ładunków niż powietrze. Przenikalność dielektryczna papieru wynosi 3,3, czyli izolator papierowy podnosi pojemność kondensatora ponad trzykrotnie, w stosunku do powietrza.

Kondensatory w prakryce

 • flesz - Jeśli urządzenie elektryczne ma nagłe zapotrzebowanie na dużą ilość prądu, jak na przykład podczas uruchamiania silnika samochodu, włączania mocnego głośnika lub zapalania lampy błaskowej aparatu fotograficznego, wówczas pomóc może właśnie kondensator, który zdolny jest do szybszego przekazania ładunku niż akumulator. Naturalnie, naładowanie kondensatora wymaga czasu, dlatego trzeba chwilę poczekać pomiędzy dwoma błyskami lampy.
 • telefon komórkowy - Kondensatory stosowane są także w zasilaczach (na przykład w ładowarce do telefonu) w celu zmniejszania wahań napięciowych podczas prostowania prądu zmiennego. W odbiornikach radiowych i telefonach komórkowych kondensatory o zmiennej pojemności pozwalają dostroić obwód rezonansowy, podłączony do anteny, do odpowiedniej frekfencji.
 • pamięć komputerowa - Kondensator jest elementem składowym większości urządzeń elektrycznych. Oto kilka przykładów: Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) w komputerach, jak również różne karty pamięciowe (np. SD) składają się z miliardów mikroskopijnych kondensatorów, które przechowują informacje w postaci ładunku.

Kondensator jest elementem składowym większości urządzeń elektrycznych. Oto kilka przykładów:
Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) w komputerach, jak również różne karty pamięciowe (np. SD) składają się z miliardów mikroskopijnych kondensatorów, które przechowują informacje w postaci ładunku.

Jeśli urządzenie elektryczne ma nagłe zapotrzebowanie na dużą ilość prądu, jak na przykład podczas uruchamiania silnika samochodu, włączania mocnego głośnika lub zapalania lampy błyskowej aparatu fotograficznego, wówczas pomóc może właśnie kondensator, który zdolny jest do szybszego przekazania ładunku niż akumulator. Naturalnie, naładowanie kondensatora wymaga czasu, dlatego trzeba chwilę poczekać pomiędzy dwoma błyskami lampy.

Kondensatory stosowane są także w zasilaczach (na przykład w ładowarce do telefonu) w celu zmniejszania wahań napięciowych podczas prostowania prądu zmiennego.

W odbiornikach radiowych i telefonach komórkowych kondensatory o zmiennej pojemności pozwalają dostroić obwód rezonansowy, podłączony do anteny, do odpowiedniej frekfencji.

Narracja

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia i przechowywania energii w postaci ładunku elektrycznego. Najprostszy jest kondensator płaski, składający się z dwóch równoległych płytek metalowych. Płytki te, będące elektrodami kondensatora, nazywamy okładkami. Pomiędzy elektrodami znajduje się dielektryk. Dielektryk służy do izolacji elektrod, a jednocześnie zwiększa pojemność kondensatora, czyli ilość pobieranego ładunku.

Kondensator możemy naładować przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania. Podczas ładowania negatywne ładunki elektryczne sá przenoszone z jednej elektrody na drugą. Na skutek różnicy potencjałów, pomiędzy dwoma elektrodami tworzy się pole elektryczne, a wraz z nim powstaje napięcie elektryczne.

Wielkość napięcia elektrycznego zależy od pracy, jaką trzeba wykonać, aby przenieść jednostkowy ładunek z jednej okładki kondensatora na drugą.

Pojemność kondensatora, czyli zdolność gromadzenia ładunku, zależy od kształtu i rozmiaru kondensatora, oraz od materiału dielektryka, umieszczonego pomiędzy okładkami. Pojemność kondensatora określa nie tylko to, ile ładunku może on zgromadzić, ale również pod jakim napięciem zdolny jest ten ładunek magazynować.

Ponieważ napięcie pomiędzy dwoma okładkami kondensatora jest wprost proporcjonalne do zgromadzonego na nich ładunku, dlatego stosunek tych dwóch wartości jest stały. Ten współczynnik zwany jest pojemnością.

Pojemność możemy zmieniać różnymi metodami. Jedną z metod zwiększania pojemności jest powiększenie powierzchni okładek.
Pojemność jest wprost proporcjonalna do powierzchni okładek, więc jeśli powierzchnia okładek wzrośnie, powiedzmy, dwukrotnie, to również dwukrotnie powiększy się pojemność.

Pojemność kondensatora możemy również zwiększyć zmniejszając odległości pomiędzy okładkami, w ten sposób bowiem zmniejszamy napięcie, a wielkość ładunku pozostaje niezmienna.

Ważnym czynnikiem, który wpływa na pojemność kondensatora jest również przenikalność dielektryczna izolatora pomiędzy okładkami.
Jeśli pole pomiędzy okładkami nie jest wypełnione próżnią, tylko materiałem izolacyjnym, wówczas spada napięcie pola, a co za tym idzie, jego natężenie, przy niezmiennej wielkości ładunku. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem ładunku, znajdującego się na okładkach, w materiale izolacyjnym powstaje rozdział ładunków elektrycznych. W materiale izolacyjnym tworzy się napięcie pomiędzy przesuniętymi ładunkami, którego kierunek jest przeciwny do kierunku napięcia pomiędzy okładkami. Zastosowanie izolatora skutkuje więc zmniejszeniem napięcia pomiędzy okładkami, wobec czego pojemność zostaje zwiększona.

Przenikalność dielektryczna powietrza jest równa przenikalności dielektrycznej próżni, jej wartość wynosi 1. Przenikalność dielektryczna polietylenu wynosi 2, co oznacza, że umożliwia on magazynowanie dwukrotnie większej liczby ładunków niż powietrze. Przenikalność dielektryczna papieru wynosi 3,3, czyli izolator papierowy podnosi pojemność kondensatora ponad trzykrotnie, w stosunku do powietrza.

Powiązane treści

Obwód drukowany

Pozwala na masową produkcję obwodów układu elektrycznego i na zmniejszenie ich rozmiarów.

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Dzięki procesom elektrochemicznym, zachodzącym w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, produkowany jest prąd elektryczny.

Bateria alkaliczna

W wyniku procesów elektrochemicznych wewnątrz baterii alkalicznej, powstaje prąd elektryczny.

Budowa komputera

Animacja prezentuje budowę komputera osobistego i główne urządzenia peryferyjne.

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach, poczynając od tradycyjnej żarówki po żarówki ledowe.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Laptop, urządzenia peryferyjne

Do przenośnego komputera osobistego można podłączyć najróżniejsze urządzenia peryferyjne.

Magnetron

Jednym z najważniejszych elementów kuchenki mikrofalowej jest magnetron (lampa mikrofalowa), który emituje promieniowanie mikrofalowe.

Prądnica i silnik elektryczny

Prądnica służy do przekształcenia energii mechanicznej w energię elektryczną, w silniku elektrycznym natomiast energia elektryczna zamieniona zostaje na...

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne są obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Poznaj ich podstawowe rodzaje!

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Added to your cart.