Kodeks Hammurabiego

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Nauka o sztukach wizualnych

Etykiety

Hammurabi, kodeks prawny, stela, Mezopotamia, Babilon, akadyjskim, pismo klinowe, babilońskiej Imperium, nauki prawnicze, dobrze, archeologia, osąd, król, religia, imperium, monarcha, starożytnego Bliskiego Wschodu, Stan, Suza, Żaluzja, starożytność, Text memorial, bazalt, ulga, bóg, historia, społeczeństwo, pisanie

Powiązane treści

Pytania

 • W którym mieście panował Hammurabi?
 • Z jakiego kamienia zrobiono stelę?
 • Kiedy panował Hammurabi?
 • Jaką odmianą pisma wyryto w kamieniu Kodeks Hammurabiego?
 • W jakim języku spisano Kodeks Hammurabiego?
 • Jaki był kierunek akadyjskiego pisma klinowego?
 • W którym mieście znajduje się obecnie Kodeks Hammurabiego?
 • W którym muzeum znajduje się obecnie Kodeks Hammurabiego?
 • Ile paragrafów zawiera Kodeks Hammurabiego?
 • Która postać na płaskorzeźbie jest postacią Hammurabiego?
 • Która postać na płaskorzeźbie jest postacią Hammurabiego?
 • Obok kogo widoczny jest Hammurabi na płaskorzeźbie steli?
 • Bogiem czego był Szamasz?
 • Jaka jest wysokość stojącego w Luwrze Kodeksu Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że liczne kopie Kodeksu Hammurabiego istniały na tabliczkach z wypalanej gliny?
 • Który z władców panował przed Hammurabim?
 • Która zasada prawa występowała w Kodeksie Hammurabiego?
 • W którym roku znaleziono stojący w Luwrze Kodeks?
 • Podczas wykopalisk jakiego starożytnego miasta znaleziono Kodeks Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że wyroki Kodeksu nie zależały od statusu społecznego sprawcy?
 • Kiedy powstał Kodeks Hammurabiego?
 • Co czyni stojący przed bogiem Szamaszem Hammurabi?
 • Jaki przedmiot jest widoczny w ręku boga?
 • Czego symbolem jest trzymane przez Szamasza berło?
 • Na czym siedzi bóg Szamasz?
 • Które pojęcie NIE pojawia się w Kodeksie Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że Kodeks Hammurabiego to najstarszy zbiór praw?
 • Które pojęcie NIE pojawia się w Kodeksie Hammurabiego?
 • Jaki rodzaj pisma był poprzednikiem sumeryjskiego pisma klinowego?
 • Do jakiej grupy językowej zalicza się język akadyjski?

Sceny

Powiązane treści

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Kamień z Rosetty

Dzięki kamieniowi z Rosetty udało się rozwiązać tajemnicę hieroglifów.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Added to your cart.