Instrument dęty drewniany

Instrument dęty drewniany

Insrumenty dęte drewniane różnią się od instrumentów dętych blaszanych przede wszystkim ustnikiem.

Śpiew-muzyka

Etykiety

piosenka, muzyka, instrument muzyczny, instrument dęty, stroikowe, flet, obój, fagot, klarnet, orkiestra

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Flet prosty

Flet prosty należy do instrumentów dętych z grupy areofonów wargowych.

Fletnia Pana

Starożytny instrument dęty składający się z kilku drewnianych, wydających dźwięki, piszczałek.

Huzar węgierski

Lekkozbrojna jazda pochodzenia węgierskiego czasy swojej świetności osiągnęła w XVII–XIX w.

Trąbka

Trąbka to stosowany w muzyce zachodniej instrument o najwyższej tonacji, ze stożkowym ustnikiem, nazywany inaczej instrumentem dętym blaszanym.

Bębny

Instrument muzyczny, którego dźwięk wydobywany jest przez uderzanie w membrany. Znanych jest wiele rodzajów bębnów.

Cytra

Instrument strunowy charakterystyczny dla węgierskiej muzyki ludowej, którego dźwięk wydobywany jest poprzez szarpanie strun.

Dzwony

Istnieje wiele odmian instrumentów perkusyjnych należących do grupy idiofonów naczyniowych.

Fortepian

Powszechnie lubiany klawiszowy, młoteczkowy, strunowy instrument muzyczny, którego dźwięk powstaje na skutek mechanicznego uderzenia.

Gitara

Instrument o zmiennej formie, należący do grupy instrumentów strunowych szarpanych.

Harfa

Harfa jest jednym z najstarszych instrumentów strunowych szarpanych.

Kwartet smyczkowy

Zespół grający muzykę poważną, składający się z czterech instrumentów smyczkowych, pojawił się w epoce baroku.

Lira i lira korbowa

Pierwszya znana odmiana liry, należącej do instrumentów strunowych, pojawiła się w starożytnej Mezopotamii.

Added to your cart.