Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Geografia

Etykiety

wiatr, ukształtowanie terenu, pustynia, wydma, piaszczystych wydmach, piasek, erozja, skała grzybowa, mesa, Na powierzchnia, siły zewnętrzne, Oaza, geografia fizyczna, geomorfologii, geografia

Powiązane treści

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek działania wewnętrzych i zewnętrznych sił Ziemi, jak i...

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Androctonus

Androctonus jest jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych skorpionów na świecie.

Dromedar

Dromedar zwany inaczej wielbłądem jednogarbnym jest cenionym i niezbędnym zwierzęciem ludności zamieszkującej tereny pustynne.

Obóz Beduinów

Styl życia półkoczowniczych plemion "mieszkańców pustyni" doskonale przystosowany był do warunków klimatycznych i środowiskowych.

Added to your cart.