Chan mongolski (XIII wiek)

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Historia

Etykiety

Mongolski, chan, Imperium Mongolskie, Wielki Khan, Czyngis, średniowiecze, jurta, namiot, królowa, ogólny, monarcha, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Z kim często utożsamia się Mongołów?
 • Na którym kontynencie znajdowała się ojczyzna Mongołów?
 • Na której formacji opierała swój sukces mongolska taktyka walki?
 • Kto stworzył rozległe i potężne Imperium mongolskie?
 • W którym wieku Czyngis-chan odnosił największe sukcesy?
 • Kto został mianowany przywódcą najazdu mongolskiego na Europę?
 • Które słowo oznacza mongolskiego władcę?
 • Kto zawiadomił Węgrów o zbliżającym się najeździe Tatarów?
 • Czy to prawda, że ekspedycja dominikanów z bratem Julianem na czele miała na celu odnalezienie Tatarów?
 • Czy to prawda, że Mongołowie byli ludem koczowniczym?
 • Czy to prawda, że w pewnym okresie panowanie Mongołów rozszerzyło się również na Chiny?
 • Który z europejskich podróżników dotarł na dwór Kubilaj-chana?
 • Co najprawdopodobniej oznacza określenie Czyngis?
 • Kto był Wielkim Chanem podczas najazdu mongolskiego na Europę?
 • Kto był królem Węgier w czasie najazdów mongolskich?
 • Gdzie wojska węgierskie poniosły krwawą klęskę w starciu z Mongołami?
 • Kiedy miała miejsce bitwa pod Muhi?
 • Czy to prawda, że Mongołowie w 1242 r. niespodziewanie opuścili Węgry?
 • Czy to prawda, że Królestwo Węgier przetrwało najazd mongolski stosunkowo bez strat?
 • W jakim stopniu Ugedej-chan był spokrewniony z Czyngis-chanem?
 • Jakie działania podjął król Bela IV po najeździe Mongołów?
 • Gdzie schronił się przed Mongołami król Bela IV?
 • Kto był dokładnym kronikarzem (naocznym świadkiem) wydarzeń na Węgrzech?

Sceny

Jurta wielkiego chana

 • chan
 • siedzisko chana - Naprzeciwko wejścia.
 • strona dla kobiet
 • strona dla mężczyzn - Miejsce przeznaczone również dla gości.
 • słup podtrzymujący
 • stojak na broń
 • strzały
 • miecze
 • łuk
 • siodło
 • stojak na siodło
 • strażnik
 • palenisko
 • dywan
 • stół
 • naczynia metalowe
 • konstrukcja kratownicy
 • pokrycie z wojłoku
 • skrzynia
 • pojemniki

Chan mongolski

Konstrukcja jurty

 • wejście
 • obrącz dachu
 • otwór wentylacyjny
 • belki dachu
 • konstrukcja kratownicy

Pierwsza żona chana

Animacja

Narracja

Czyngis-chan był władcą Imperium mongolskiego, które narodziło się właściwie wraz z jego wyborem na Wielkiego Chana w 1206 roku. Uznawany jest za jednego z najpotężniejszych zdobywców w historii świata. W pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku stworzył mocarstwo niebywałych rozmiarów, sięgające od Chin aż po Europę. Będąc kaganem, namaszczonym sakralną mocą, sprawował władzę absolutną.

Podobnie, jak jego koczowniczy lud, Czyngis-chan wiele czasu spędzał w jurcie, czyli namiocie, przystosowanym do wędrownego trybu życia. Jurta Wielkiego Chana wyróżniała się oczywiście spośród pozostałych tak rozmiarem, jak i bogactwem dekoracji.

Czyngis-chan posiadał jednocześnie wiele żon. Najważniejszą z nich była tzw. pierwsza żona, Börte. Zgodnie z tradycją zajmowała ona w jurcie miejsce po lewicy swojego męża. Z tego związku narodziło się dziewięcioro dzieci, z których następcą ojca po jego śmierci w 1227 r. został Ugedej.

Powiązane treści

Mongolski wojownik (XIII wiek)

Mongołowie, dzięki swoim niosącym strach wojownikom, stworzyli ogromne imperium.

Średniowieczny cesarz chiński

Władca, charakteryzującego się ciekawą kulturą dalekowschodniego imperium, był panem życia i śmierci.

Bitwa na równinie Mohi (11-12 kwietnia 1241.)

Miażdżąca klęska, jaką król węgierski poniósł w bitwie z hordami mongolskimi, była wynikiem wielu błędnych decyzji.

Imperium Mongolskie

Legendarny mongolski władca, Czyngis-chan dzięki swoim licznym podbojom stworzył ogromne imperium.

Legendarne średniowieczne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Para cesarska Habsburgów (XIX wiek)

Cesarz Franciszek Józef I i piękna Elżbieta pobrali się w Wiedniu w 1854 roku, ale ich małżeństwo niestety nie było szczęśliwe.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

W armii Macieja Korwina (jazda konna)

Ciężkozbrojna jazda w armii Macieja I. stanowiła poważną siłę bojową na ówczesnych polach walki.

W armii Macieja Korwina (piechota)

Trzon znakomitej armii zaciężnej króla Macieja Korwina stanowiła piechota.

Węgierski podstęp wojskowy (IX-X wiek)

Udawanie ucieczki a następnie otoczenie wroga przez długie lata było skuteczną metodą walki, stosowaną przez koczownicze plemiona.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Złoty wojownik scytyjski (III wiek p.n.e.)

Wojownika w pancerzu, znalezionego podczas prac archeologicznych w kazahstańskim kurhanie Jesyk, nazwano "Złotym człowiekiem".

Zakazane Miasto (Pekin, XVII w.)

Zakazane Miasto to jeden z najbardziej imponujących, a zarazem najbardziej zagadkowych obiektów zabytkowych z okresu cesarskich Chin.

Arabski kalif (VII wiek)

Kalifowie, uznani za następców Mohameta, byli najważniejszymi religijnymi przywódcami muzułmańskimi.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Egipski Faraon z małżonką (II tysiąclecie p.n.e.)

W starożytności, faraoni egipscy, czczeni jako bogowie, byli panami życia i śmierci.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Maharadża indyjski z żoną (XVIII wiek)

Władcy indyjscy wierni religii hinduizmu, tzw. maharadżowie, byli władcami różnych obszernych regionów Indii.

Added to your cart.