Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz stał na czele Imperium Bizantyńskiego, "Spadkobiercy Rzymu".

Historia

Etykiety

Cesarz bizantyjski, Byzantium, cesarz, średniowiecze, Konstatntynopol, Ubiór, ornament, historia, wygląd

Powiązane treści

Żołnierz Konstantyna (IV wiek)

Rozkwit wchodniego imperium rozpoczął się za panowania cesarza rzymskiego, w pierwszym kwartale IV wieku.

Hagia Sophia (Istambuł)

Świątania zwana „Mądrością Bożą”, początkowo uznawania jako ośrodek kultu religijnego najpierw Cesarstwa Bizantyńskiego a następnie Osmańskiego, jest jednym...

Średniowieczny chrześcijański król

Chrześcijańscy władcy siedzący na tronie z koroną na głowach, trzymający w dłoniach insygnia królewskie, byli charakterystycznymi postaciami średniowiecza.

Jeździec z Madary

Relief naskalny, znajdujący się w Bułgarii, najprawdopodobniej powstał na przełomie VII i VIII wieku.

Katedra (Sobór) św. Aleksandra Newskiego (Sofia, XX wiek)

Zbudowana w stylu neobizantyjskim, prawosławna katedra jest jednym z symboli bułgarskiej stolicy.

Legendarne średniowieczne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Słowiański wojownik

W średniowiecznej Europie wojowników ludów słowiańskich darzono dużym szacunkiem.

Topografia historyczna (znane postacie - historia powszechna)

To zadanie pomoże nam ustalić, z jakimi miejscem lub miejscami związane są ważne postacie z historii powszechnej.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (V-X w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i regionu.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Węgierskie klejnoty koronacyjne

Spośród pięciu węgierskich insygniów koronacyjnych, które symbolizowały potęgę średniowiecznych władców, najbardziej znaną jest Święta Korona.

Rzymski żołnierz (I wiek p.n.e.)

Najemni żołnierze armii starożytnego Rzymu było doskonale wyszkoleni i uzbrojeni.

Strój barbarzyńców (V w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Added to your cart.