Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Chemia

Etykiety

celuloza, Cząsteczka celulozy, włókno, węglowodan, polisacharydy, celobioza, Ściana komórkowa roślin, wiązanie wodorowe, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Beta-D-fruktoza (cukier owocowy) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza, znana również jako cukier owocowy, to najsłodszy węglowodan prosty.

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie otwartołańcuchowej.

Jak działa żelazko parowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie żelazka parowego.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany powszechnie jako cukier.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.